Z EKSKLUZYWNYCH WCZASÓW DO TYMCZASOWEGO ARESZTU

Autor: MSWiA 2024-06-24 08:46:51

Funkcjonariusze Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 10 osób w sprawie oszustw dokonywanych przy sprzedaży towarów w sieci Internet przy wykorzystaniu utworzonych w tym celu fałszywych sklepów. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy.

Modus Operandi tego przestępstwa polegał na tym, że sprawcy zakładali fikcyjne sklepy na jednym z popularnych serwisów internetowych, które wykorzystywali do dokonywania oszustw na szeroką skalę. W toku czynności ustalono około 80 fałszywych sklepów, gdzie zakupy mogło dokonać ok. 6700 pokrzywdzonych. Straty szacowane są na kilka milionów złotych.

Zebrany przez policjantów Zarządu w Bydgoszczy materiał dowodowy, a później jego skrupulatna i rzetelna analiza pozwoliła na wytypowanie osób podejrzewanych o tę przestępczą działalność. W toku czynności realizacyjnych, przy wsparciu innych jednostek CBZC w Gdańsku i Olsztynie, a także Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i Elblągu na polecenie prokuratora nadzorującego postępowanie dokonano zatrzymania 10 osób, spośród których 2 zostały zatrzymane na lotnisku Chopina w Warszawie bezpośrednio podczas powrotu z urlopu.

W trakcie czynności procesowych w lokalach mieszkalnych osób zatrzymanych ujawniono infrastrukturę informatyczną służącą do prowadzenia tego nielegalnego procederu. Podczas przeszukań ujawniono również środki narkotyczne, dokumenty tożsamości wydane na podstawione osoby oraz środki pieniężne.

Zatrzymanym osobom Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przedstawił zarzuty karne dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania licznych oszustw. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec piątki podejrzanych.

Śledczy zbierają dalszy materiał dowodowy i niewykluczone, że zarzuty wobec podejrzanych będą rozszerzone.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u