KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI WZIĄŁ UDZIAŁ W SZCZYCIE SZEFÓW POLICJI ONZ W NOWYM JORKU

Autor: MSWiA 2024-06-29 08:19:53

W dniach 26-27 czerwca 2024 roku w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbył się IV Szczyt Szefów Policji Narodów Zjednoczonych – UNCOPS (ang. United Nations Chiefs of Police Summit). W tym roku poświęcony był przede wszystkim zwiększeniu roli Narodów Zjednoczonych jako punktu wymiany informacji w zakresie dobrych praktyk policyjnych. Rzeczpospolitą Polską na forum międzynarodowym reprezentował osobiście Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń.

Celem szczytu było stworzenie możliwości do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami służb mundurowych krajów członkowskich w zakresie wzmacniania międzynarodowego pokoju, bezpieczeństwa, oraz rozwoju współpracy bilateralnej i multilateralnej. W trakcie trwania imprezy polska delegacja brała udział w panelach dyskusyjnych oraz spotkaniach roboczych, które pozwoliły zapoznać się z obecnymi trendami w zakresie funkcjonowania służb mundurowych, jak również udziału funkcjonariuszy Policji państw członkowskich w misjach pokojowych i stabilizacyjnych.

UNCOPS 2024 był również doskonałą okazją do spotkania pomiędzy Komendantem Głównym Policji insp. Markiem Boroniem a Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ panem Krzysztofem Szczerskim, podczas którego poruszono udział funkcjonariuszy polskiej Policji w przedsięwzięciach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W charakterze członków Polskiej delegacji wzięli również udział Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, mł. insp. Ireneusz Sieńko oraz Oficer Łącznikowy Policji w USA, insp. Beata Trojanowska, która na co dzień pełni służbę w strukturach ambasady RP w Waszyngtonie. Stanowisko oficera łącznikowego zostało utworzone w roku 2021 i stanowi kluczowy element krajowego systemu międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u