„Sierpień 80” żąda podwyżek, które kosztowałyby 15 mln zł rocznie

Autor: Katowicka Agencja Wydawnicza 2024-07-04 07:33:36

Od niedawna w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Katowicach rozpoczął działalność nowy związek zawodowy – „Sierpień 80”. W niedługim czasie po zarejestrowaniu wystąpił on z żądaniami znacznych podwyżek dla pracowników, na które w skali roku Spółka musiałaby wydać łącznie kwotę ponad 15 mln zł, co musiałoby zostać zrekompensowane wyższymi przychodami

Negocjacje z przedstawicielami Związku Zawodowego „Sierpień 80” nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pomimo spotkań i rozmów nie udało się dojść do porozumienia w kwestiach płacowych.

 

Zarząd MPGK, mając świadomość rosnących kosztów życia, przyznał zatrudnionym podwyżki w wysokości 500 zł brutto, co oznacza, że razem z podwyżką z września ub. r. pracownicy mają wypłatę o ponad 900 zł brutto wyższą niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u