Podsumowanie 3 tygodni funkcjonowania strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej

Autor: MSWiA 2024-07-06 09:15:28

W piątek, 5 lipca br., w Dubiczach Cerkiewnych odbyła się konferencja prasowa podsumowująca funkcjonowanie strefy buforowej przy granicy z Białorusią. W wydarzeniu wzięli udział: wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński oraz przedstawicielki Straży Granicznej, Policji oraz Wojska Polskiego.

Ponad trzy tygodnie temu wprowadzono strefę buforową. Chcemy dzisiaj przedstawić wszystkim Polakom, jak ta strefa działała do tej pory, jak działa i jak działać będzie

– powiedział rzecznik  prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński.

Podkreślił również, że państwo dokłada wszelkich starań, aby granica z Białorusią była bezpieczna. Zaprosił turystów do odwiedzania Podlasia i wspierania w ten sposób lokalnych przedsiębiorców.

Granica jest bezpieczna, Podlasie jest bezpieczne, Polska jest bezpieczna. Warto tu przyjeżdżać. Mieszkańcy regionu czekają na wsparcie rodaków. Warto tutaj przyjeżdżać, jest naprawdę spokojnie

– zachęcał.

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski przypomniał, że wprowadzenie strefy buforowej poprzedziły konsultacje społeczne, które odbywały się 5 i 6 czerwca br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Rozmowy prowadzono również z samorządowcami oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców i Białowieskiego Parku Narodowego. W rozmowach uczestniczyły także Polska Akademia Nauk oraz stacja badawcza w Białowieży. 

Wojewoda poinformował także, że z punktu widzenia mieszkańców i samorządowców strefa buforowa nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu, bo omija miejscowości i szlaki turystyczne.

Dzięki działaniom Straży Granicznej, Policji, wojska, a także innych instytucji, które odpowiadają za bezpieczeństwo granic, województwo podlaskie jest bezpieczne

– zaznaczył. 

Działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Katarzyna Zdanowicz poinformowała, że po wprowadzeniu strefy buforowej, spadła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. 

Podczas obowiązywania strefy buforowej SG odnotowała 1700 takich prób. Natomiast 3 tygodnie przed wprowadzeniem tych ograniczeń było 3900 prób.  

Wyraźnie widać, że jest to spadek o ponad 50 proc.

– argumentowała. 

Mjr SG Katarzyna Zdanowicz przekazała też, że zmniejszyła się liczba organizatorów nielegalnego przekraczania granicy. Od początku działania strefy aresztowano czternaście osób zaangażowanych w ten proceder. Poinformowała również, że od 13 czerwca br. wydano 68 zgód na dostęp do strefy, a 51 z nich dotyczyło mediów. 

Rzeczniczka podlaskiej SG odniosła się również do wzmocnienia bariery na granicy polsko-białoruskiej. Poinformowała, że w piątek, 5 lipca br. została podpisana umowa na modernizację bariery elektronicznej. 

Więcej informacji w tym temacie jest dostępnych na stronie internetowej SG – https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/13468,Podpisano-umowe-na-modernizacje-bariery-elektronicznej.html

Zaangażowanie Policji 

Natomiast podkom. Marta Rodzik z Policji poinformowała, że na terenie województwa podlaskiego przy granicy z Białorusią zadania realizuje obecnie 361 policjantów. Są to funkcjonariusze głównie z oddziału prewencji, ale także z ruchu drogowego. Od początku działań Policji na granicy służbę pełniło blisko 1700 policjantów. Funkcjonariusze przeprowadzili także 64 szkolenia, w których udział wzięli funkcjonariusze SG i żołnierze. Były to szkolenia z zakresu działań pododdziałów zwartych. 

Policjanci 38 interweniowali bezpośrednio przy pasie granicznym, w tym 10 razy od momentu wprowadzenia strefy buforowej. Uszkodzonych zostało dotąd 10 pojazdów policyjnych, w tym 2 pojazdy od momentu wprowadzenia strefy buforowej. Żaden z policjantów nie został ranny. W tym tygodniu była tylko jedna interwencja policjantów, gdzie udzielono wsparcia Straży Granicznej i wojsku.

Liczba interwencji, w których biorą udział policjanci, systematycznie maleje

– przekazała podkom. Marta Rodzik. 

Wsparcie ze strony Wojska Polskiego

Mjr Magdalena Kosińska z Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego przedstawiła informację o zaangażowaniu żołnierzy Wojska Polskiego.

Wojskowi od początku kryzysu biorą udział w działaniach przy granicy z Białorusią. Obecnie służbę pełni tutaj 6 tys. żołnierzy. Wykonano ponad 11 tys. patroli pieszych oraz prawie 3 tys. patroli mobilnych. Wojsko ma też przygotowane grupy szybkiego reagowania, które w każdej chwili są w gotowości, aby udzielić wsparcia Straży Granicznej i Policji. W działaniach uczestniczą żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz oddziałów specjalnych.

Nasze działania zmierzają do tego, żeby region był bezpieczny

– podsumowała mjr Magdalena Kosińska. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u