Uruchomiono kolejnych 10 bramek do automatycznej odprawy granicznej pasażerów Lotniska Chopina w Warszawie

Autor: Mazowiecki UW 2020-12-29 18:40:54

28 grudnia 2020 r. na Lotnisku Chopina w Warszawie uruchomionych zostało kolejnych 10 bramek ABC, służących do automatycznej odprawy granicznej pasażerów. W uroczystości przekazania urządzeń systemu zautomatyzowanej kontroli paszportowej uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Zakup i dostarczenie kolejnych 10 bramek biometrycznych na potrzeby automatycznych odpraw granicznych realizowanych na terenie Lotniska Chopina w Warszawie był przedmiotem umowy podpisanej we wrześniu br. przez Konstantego Radziwiłła, Wojewodę Mazowieckiego. Umowa ta opiewała na kwotę 3 300 388,80 zł.

Lotnisko Chopina od ponad półtora roku oferuje podróżującym możliwość odbycia kontroli granicznej za pomocą bramek biometrycznych. 27 czerwca 2019 r. oddanych zostało bowiem 10 bramek dla pasażerów odlatujących i 10 bramek dla pasażerów przylatujących ze strefy Non Schengen, odprawianych na górnym poziomie przylotów.

Umowę na zakup i dostarczenie 20 bramek biometrycznych na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz 5 w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin w listopadzie 2018 r. podpisał Wojewoda Mazowiecki. Umowa ta opiewała na kwotę 6,7 mln zł.

W poniedziałkowym (28 grudnia br.) spotkaniu udział wzięli Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Dyrektor Wydziału Infrastruktury MUW Aleksandra Krzoska oraz Wiceprezes Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze – Dyrektor Lotniska Chopina Łukasz Suchecki. Z ramienia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej obecny był Komendant Oddziału płk SG Robert Bagan wraz Komendantem Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie płk. Piotrem Lisiakiem i jego zastępcami.

Spotkanie związane było również z symbolicznym przekazaniem funkcjonariuszom z Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie nowoczesnego ambulansu pirotechnicznego oraz przenośnego systemu RTG. Główny cel zakupu, to przede wszystkim zapewnienie mobilności funkcjonariuszy oraz sprzętu specjalistycznego, wykorzystywanego w bojowych działaniach minersko-pirotechnicznych. W odniesieniu do obecnie posiadanego, wysłużonego starszej generacji ambulansu, nowy - ze względu na swoje nowoczesne rozwiązania techniczne z pewnością podniesie efektywność działań funkcjonariuszy, jak również przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie portu lotniczego. Ambulans zakupiony został za kwotę około 1,2 mln złotych.

Kolejnym niezbędnym elementem wyposażenia minerów – pirotechników, realizujących zadania w największym lotniczym przejściu granicznym w Polsce jest przenośny system RTG. Tym razem, funkcjonariusze wzbogacili się o izraelski produkt o nazwie Guardian 17. System RTG wykorzystywany jest głównie podczas rozpoznania pozostawionych bez opieki bagaży lub przedmiotów, szczególnie na terenie Lotniska Chopina, gdzie tego typu sytuacje zdarzają się bardzo często, w związku z czym mobilne RTG stanowi nieodłączny element wyposażenia pirotechnika. Urządzenie przede wszystkim pozwala na dokonanie oceny zawartości pozostawionego bagażu/przedmiotu, praktycznie w każdych warunkach (w celu ewentualnego potwierdzenia, że w bagażu znajduje się improwizowane urządzenie wybuchowe), co niewątpliwie zwiększa poczucie bezpieczeństwa interweniujących funkcjonariuszy SG, a także zmniejsza realne wystąpienie zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających w strefie zagrożenia.

Jak działa bramka ABC

Pasażer odprawiający się w bramce ABC w pierwszej kolejności skanuje swój dokument, przykładając go do czytnika, co zapoczątkuje procedurę kontroli granicznej. Wtedy następuje otwarcie drzwi wejściowych do bramki, a podróżny wchodzi do środka. Następnie bramka dokonuje weryfikacji biometrycznej pasażera – automatycznie porównuje dane zawarte w chipie biometrycznym paszportu z wizerunkiem twarzy podróżnego. Bramka ABC automatycznie potwierdza, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem. Nowe bramki do automatycznej odprawy granicznej wyposażone są dodatkowo w czytniki odcisków palców, przez co zwiększą się standardy bezpieczeństwa. Dzięki weryfikacji danych biometrycznych bramka ABC wykluczy możliwość posłużenia się podrobionym, przerobionym czy cudzym dokumentem. Bramki ABC połączone są z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna (SIS II), co pozwala m.in. wykryć czy podróżny nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Nad procesem automatycznej odprawy granicznej stały nadzór sprawuje funkcjonariusz Straży Granicznej.

Zautomatyzowana odprawa graniczna ma już miejsce na innych europejskich lotniskach m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji. W Polsce rozwiązanie to funkcjonuje od czerwca 2019 roku na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin.

Wdrożenie takiego rozwiązania zwiększa przepustowość odprawy granicznej, a tym samym skraca czas oczekiwania na odprawę, gdyż kontrole za pomocą bramek biometrycznych trwają z reguły kilkanaście sekund. Automatyzacja procesu odprawy podróżnych na lotniskach odbywa się przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i komfortu dla podróżnych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u