O edukacji i szkolnictwie wyższym z ministrem Przemysławem Czarnkiem

Autor: Małopolski UW 2021-01-30 13:18:09

Dziś w stolicy Małopolski gościł minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie powitał go wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.

W spotkaniu uczestniczył również Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i zarazem pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Obecny był także rektor Akademii Ignatianum ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ. 

Rozmowa dotyczyła spraw związanych z oświatą w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wyzwań stojących przed edukacją w dobie epidemii koronawirusa. Odniesiono się również do rozwoju potencjału polskiej nauki, w którym niemałą rolę odgrywają krakowskie uczelnie wyższe. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u