Pół miliarda złotych na przygraniczną część S19

Autor: Podlaski UW 2021-03-15 09:15:59

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w piątek (12.03) umowę na realizację drogi ekspresowej S19 między Kuźnicą (granica z Białorusią) a Sokółką. To już piąty przetarg ogłoszony w ubiegłym roku na podlaskie odcinki S19, który zostaje zakończony podpisaniem umowy z wykonawcą. Tym samym w realizacji jest już ponad 56 km drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim. W konferencji prasowej na przejściu granicznym w Kuźnicy wzięli udział m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister Rafał Weber i wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Droga ekspresowa S19 jest drogą życia dla Polski wschodniej. Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować całą tę inwestycję. Dziś kolejny raz potwierdzamy, że dotrzymujemy słowa. Kolejne inauguracje budów, kolejne podpisane umowy i kolejne ogłoszone przetargi świadczą o tym, że od słów przeszliśmy do czynów - powiedział w Kuźnicy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Łącznie z podpisaną w piątek (12.03) umową na odcinek od Kuźnicy do Sokółki, w realizacji w systemie Projektuj i buduj znajduje się 56 km drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim oraz 5 km dwujezdniowej DK19 i 13,7 km jednojezdniowej DK65.

- Dzięki realizowanej trasie S19 Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie zyskują nowe szanse, nowe szanse otwierają się też przed naszą częścią Europy. Inwestujemy w drogi w każdym regionie Polski, ponieważ wierzymy, że zrównoważony rozwój jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania stawiane przez dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą  - mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. 

Dwie jezdnie do granicy i dwa węzły

Wartość kontraktu budowlanego na odcinek Kuźnica – Sokółka to 526,22 mln zł. Za tą kwotę wykonawca - firma PORR - wybuduje 15,8 km dwujezdniowej drogi od Kuźnicy do Sokółki, z tego w standardzie drogi ekspresowej S19 - 10,5 km, a w standardzie klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego) - 5,25 km. Cała droga ma być przystosowana do ruchu ciężkiego o nośności 11,5 t/oś.

Przy przejściu granicznym zaplanowano sześć pasów ruchu (dwa wjazdowe do kraju i cztery wyjazdowe). Na długości 600 metrów wykonawca wykona trasę z betonu cementowego, na pozostałej części drogi rodzaj nawierzchni wybierze samodzielnie.

- Ta inwestycja jest nam bliska, bo Podlaski Urząd Wojewódzki zarządza tutejszym przejściem granicznym. Ostatnio realizowaliśmy trzy projekty związane z jego przebudową, na które przeznaczyliśmy prawie 20 mln zł. Nowa S19 z Sokółki do Kuźnicy będzie korespondowała z tymi zmianami i zapewni lepszy standard ruchu granicznego - podkreślał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Wojewoda zaznaczył, że w związku z pandemią, ruch osobowy na przejściu w Kuźnicy jest mniejszy, ale przewóz towarów się rozwija (jest o ok. 10% większy w stosunku do tego sprzed pandemii) i jest to dobry prognostyk do współpracy ze Wschodem, mimo ostatnich problemów, "perturbacji politycznych" w kontaktach z Białorusią.

W ramach budowy odcinka z Kuźnicy do Sokółki powstaną 2 węzły: Kuźnica oraz Sokółka Północ. Inwestycja zakłada również budowę 12 obiektów inżynierskich, w tym mostu nad rzeką Łosośna oraz jednego wiaduktu kolejowego.

Przewidziano też budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP Popławce, w kierunku wjazdowym do Polski oraz MOP Wojnowce, w kierunku Białorusi, gdzie powstanie System Buforowania Pojazdów Ciężarowych i Osobowych.

Cała inwestycja ma być zrealizowana w systemie Projektuj i buduj. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kw. 2022 r. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na przełom 2024 i 2025 r.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u