Zakończenie roku szkolnego kadetów III klas I LO PUL w Wołominie

Autor: Mazowiecki UM 2021-04-30 07:49:58

Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, 28 kwietnia br., wziął udział w zakończeniu roku szkolnego kadetów III klas I LO PUL w Wołominie „Liceum mundurowe” im. 111 Eskadry Myśliwskiej. Podczas uroczystości Wicewojewoda wręczył Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dyrektor szkoły Agnieszce Kaczyńskiej. Podczas uroczystości, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, płk dr Dariusz Ryszard Kuziel odczytał list skierowany do uczestników uroczystości oraz zostały wręczone certyfikaty Ministra Obrony Narodowej. W wydarzeniu wziął udział także Starosta Powiatu Wołomińskiego Adam Lubiak.

Dyrektor szkoły Agnieszka Kaczyńska została odznaczona Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za swoją patriotyczną postawę, krzewienie w uczniach I  LO PUL w Wołominie ducha polskości i patriotyzmu, zaangażowanie w przygotowanie młodzieży pod kątem kunsztu wyszkolenia i reguł protokołu wojskowego oraz w wydarzenia religijne i patriotyczne organizowane przez Powiat. Jest także inicjatorką i koordynatorką wielu aktywności uczniów I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie m.in. takich jak: spotkania z Kombatantami, akcje charytatywne, zbiórki dla byłych Żołnierzy AK i Polaków na kresach (współpraca ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Związkiem Inwalidów Wojennych RP, Związkiem Sybiraków i Związkiem Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych).

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021.

Odznaczenie otrzymują osoby zasłużone:

  • w budowaniu wspólnoty  obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej,
  • w rozwoju nauki,
  • w rozsławianiu dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę,
  • w rozwoju społecznym i umacnianiu więzi z Polakami za granicą,
  • w budowaniu dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u