Hutnicze święto w AGH

Autor: Małopolski UW 2021-05-09 10:15:35

Uroczystym Gaude Mater Polonia – ze względów sanitarnych odtworzonym z nagrania – społeczność akademicka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozpoczęła posiedzenie Senatu uczelni zwołane z okazji Dnia Hutnika. W posiedzeniu uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dzień Hutnika to święto szczególnie istotne dla krakowskiej uczelni, która do ponad stu lat kształci przyszłych inżynierów. Z uroczystym przesłaniem do społeczności akademickiej zwrócił się premier Mateusz Morawiecki.

- Obchodzony od dekad na Państwa uczelni Dzień Hutnika łączy bogate i piękne tradycje hutnictwa w naszym kraju ze współczesną perspektywą inżynieryjną. Dziś Polska i cała Europa stoją przed wielkim sprawdzianem, jakim jest transformacja energetyczna. To wyjątkowe wyzwanie może dać potężny impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu – także hutniczego. Jestem przekonany, że badacze, studenci oraz absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej nadal będą mieć istotny udział w tworzeniu konkurencyjności tej branży na rynku europejskim. Wierzę, że potencjał intelektualny AGH wciąż przyczyniać się będzie do budowy nowoczesnej i silnej Polski. (…) Życzę Państwu, by niezmiennie realizowali Państwo badawcze pasje i dydaktyczne ambicje oraz skutecznie, jak dotąd, wykorzystywali szanse, które niesie nam przyszłość – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę.

Podczas uroczystości wręczono honorowe medale Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki. Na zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu AGH rektor uczelni prof. dr hab. inż. Jerzy Lis zaprosił wszystkich uczestników do obejrzenia krótkich wspomnień ze ślubowania hutniczego z lat ubiegłych. W tym roku ceremonia nie odbyła się ze względu na obostrzenia sanitarne.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u