POWSTANIE NOWY ODCINEK DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Autor: Podkarpacki UW 2021-05-19 07:55:14

Przy udziale ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podpisano umowę na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 wraz z budową wiaduktu kolejowego. W uroczystości udział wzięła wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka.

17 maja br., w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, nastąpiło podpisanie umowy na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut.

Swoje podpisy pod umową złożyli: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, dyrektor PZDW Piotr Miąso, dyrektor Regionu Centralnego oraz prezes zarządu firm INTOP TARNOBRZEG Grzegorz Bukała.  Obecni byli także posłowie na Sejm RP Kazimierz Gołojuch i Piotr Babinetz, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, wiceprzewodniczący sejmiku województwa Jerzy Cypryś, starosta łańcucki Adam Krzysztoń, wicestarosta Łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, burmistrz Łańcuta Rafał kumek, wójtowie gmin Łańcut Jakub Czarnota, Czarna Edward Dobrzański, Żołynia Piotr Dudek, sekretarz gminy Rakszawa Bożena Więcław-Babiarz, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Arnold Bresch, dyrektor Regionu Centralnego Krzysztof Pietras, prezes zarządu INTOP TARNOBRZEG Grzegorz Bukała oraz dyrektor PZDW Piotr Miąso.

Łączna wartość zadania wyniesie 36 209 759,00 zł brutto, w tym koszty w wysokości:

  • 9 249 964,08 zł brutto ponoszone są przez PKP PLK S.A., planowane dofinansowanie w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
  • 26 959 795,00 zł brutto ponoszone są przez Województwo Podkarpackie ze środków własnych (w tym 2 mln Jednostki Samorządu Terytorialnego: Powiat Łańcucki – 500 tys., Gmina Miasto Łańcut – 500 tys., Gmina Łańcut – 200 tys., Gmina Czarna – 200 tys., Gmina Żołynia – 200 tys., Gmina Białobrzegi – 200 tys., Gmina Rakszawa – 200 tys.).

Termin zakończenia robót branży kolejowej planowany jest na 15.12.2022 r, natomiast robót branży drogowej i ogółem całego zadania  to 31.03.2023 r.

 W ramach inwestycji zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych oraz wykonanim robót budowlanych, w tym m.in.:

  • budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 o długości około 0,7 km (w tym chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, jezdnia, dodatkowa jezdnia, skrzyżowania itd.) – klasa drogi G,
  • budowa ścian oporowych wraz z konstrukcjami odcinającymi napływ wód gruntowych,
  • budowa odcinka drogi powiatowej nr 1536R (ul. Kolejowa) o długości około 0,28 km
  • budowa wiaduktu drogowego w/c drogi powiatowej nr 1536R (ul. Kolejowa)
  • budowa wiaduktu kolejowego w/c Lk91 Kraków Główny – Medyka
  • budowa drogi gminnej na działce nr 3142 (w miejsce istniejącej drogi wewnętrznej) o długości około 0,2 km oraz przebudowa lub rozbudowa skrzyżowania z ul. Kasprowicza
  • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej drogi i linii kolejowej,
  • budowa, przebudowa oraz zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.

Celem zadania jest wykonanie bezkolizyjnego skrzyżowania DW877 z Lk91 Kraków Główny – Medyka oraz likwidacja istniejącego w km 174,744 przejazdu kolejowego. Przedmiotowy odcinek drogi wymaga rozbudowy ze względu na wzrastający ruch pojazdów w ciągu DW 877 oraz znaczący czas, w którym droga jest nieprzejezdna ze względu na ruch pociągów w ciągu linii kolejowej nr 91. Realizacja inwestycji znacząco poprawi także parametry techniczne drogi, co z kolei wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u