40. rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. Uroczystości w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2021-05-29 09:42:34

40 lat temu zmarł kard. Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia. Uroczystości upamiętniające wielkiego Polaka i patriotę odbyły się na dziedzińcu Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

To wielki zaszczyt i honor, że Opatrzność obdarowała Lubelszczyznę aktywnością kard. Stefana Wyszyńskiego - w różnych okresach jego życia aktywnością duszpasterską, bo i z okresu studiów i okresu II wojny światowej, kiedy ukrywał się na terenie Lubelszczyzny oraz jako biskupa lubelskiego, Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Niewiele miast w Polsce może szczycić się, tym, że tak blisko były związane z tą postacią wielkiego Polaka – powiedział wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas obchodów rocznicowych. – Klimat naszego miasta sprzyjał rozwojowi wychowania kard. Stefana Wyszyńskiego, co zaowocowało wspaniałą posługą jako prymasa Polski. Cząstkę klimatu Lubelszczyzny przeniósł na doświadczenia duszpasterskie – dodał.
 
W rocznicę śmieci Prymasa Tysiąclecia, wojewoda lubelski Lech Sprawka, arcybiskup metropolita lubelski Stanisław Budzik, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, przedstawiciel ministra edukacji i nauki prof. Mieczysław Ryba, a także przedstawiciele instytucji państwowych, społecznych, akademickich złożyli kwiaty przy Pomniku kard. Wyszyńskiego.
 
Postument został odsłonięty 25 lat temu, 20 października 1996 r., przez nuncjusza apostolskiego, bp. Józefa Kowalczyka. Jest to dzieło Mariana Pudełko, odlane przez iłżecką pracownię Tadeusza Zwolińskiego, powstałe w hołdzie wielkiemu Polakowi.
 
W 2021 roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. Władza ustawodawcza Rzeczypospolitej Polskiej oddała hołd Prymasowi Tysiąclecia, wyrażając pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla jego dokonań. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym znaczeniu osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku do Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski, ustanawia rok 2021 – Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego”, napisano w uchwale Sejmu.
 
Wskazano także, że „Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie jego prawa. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który mawiał „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”. Służył Polsce i występował w Jej imieniu, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. Podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą wartością. Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej. Swoje nauczanie kardynał Stefan Wyszyński opierał na człowieku, którego dobro powinno być centrum życia społecznego i gospodarczego każdej społeczności.”
 
W tym roku przypada również 75. rocznica sakry biskupiej kard. Wyszyńskiego. Święcenia biskupie otrzymał 12 maja 1946 r. na Jasnej Górze.
 
Kard. Stefan Wyszyński przez wiele lat był związany z Lublinem. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, potem był pracownikiem naukowym tej uczelni, profesorem i Wielkim Kanclerzem KUL. W latach 1946-1948 pełnił funkcję biskupa ordynariusza lubelskiego. Był założycielem lubelskiej Caritas. Jest patronem ratuszowej sali obrad Rady Miasta Lublin i głównej auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 
Zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Uroczystość beatyfikacyjna planowana jest we wrześniu 2021 r. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u