Rozmowy polsko-ukraińskie dotyczące współpracy międzyregionalnej

Autor: MSWiA 2021-06-04 08:51:45

W środę (2 czerwca br.) odbyła się wideokonferencja współprzewodniczących Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej – wiceministra Bartosza Grodeckiego oraz Ihora Korkhovego, zastępcy Ministra Rozwoju Gromad Terytorialnych i Terytoriów Ukrainy.

Rozmowy dotyczyły m.in. ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Rady (przesuniętego ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczenia związane z pandemią COVID-19) oraz modernizacji i rozbudowy przejść granicznych na odcinku granicy państwowej z Ukrainą.

Współprzewodniczący byli zgodni, że działalność Rady w znaczny sposób przełoży się na wymierne korzyści dla mieszkańców i instytucji pogranicza. Wpłynie na poprawę ich funkcjonowania po obu stronach granicy, a ten obszar współpracy pozostanie wyróżniającym się aspektem dwustronnych stosunków pomiędzy Warszawą a Kijowem.

Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna i międzyregionalna charakteryzuje się najintensywniejszą współpracą, jaka podejmowana jest wzdłuż polskiej granicy wschodniej. Rada została powołana na podstawie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy międzyregionalnej z dnia 24 maja 1993 roku.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u