32. rocznica wyborów kontraktowych

Autor: Podlaski UW 2021-06-05 08:36:34

4 czerwca 1989 roku odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych, tak zwanych wyborów czerwcowych czy wyborów kontraktowych. W 32. rocznicę wydarzenia uznawanego za jedno z najważniejszych w najnowszej historii Polski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wraz z przewodniczącym podlaskiej Solidarności Józefem Mozolewskim i członkiem zarządu regionu Jerzym Grodzkim złożyli kwiaty przy Pomniku Solidarności w Białymstoku.

To pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory, które dodatkowo walnie przyczyniły się do procesu rozpadu rządów komunistycznych w bloku wschodnim w Europie Środkowo-Wschodniej. Były zorganizowane na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. Zgodnie z ich założeniami przedstawiciele władz PRL zagwarantowali rządzącej koalicji, obejmującej PZPR i jej satelitów, obsadę co najmniej 299 (65%) miejsc w Sejmie. Pozostałe mandaty poselskie w liczbie 161 (35%) zostały przeznaczone dla kandydatów bezpartyjnych. Rywalizacja o te miejsca oraz o wszystkie mandaty senatorskie (100) miała charakter otwarty i demokratyczny.

To był ważny moment, który w konsekwencji otworzył nam drogę do wolności, do demokracji. Ustalenia podjęte przy Okrągłym Stole i wynik wyborów doprowadził do procesu dekonstrukcji ustroju PRL-owskiego. Spotykamy się dzisiaj przy Pomniku Solidarności, ponieważ to ona była głównym motorem napędowym przemian w Polsce w latach 80. Chcemy oddać cześć wszystkim działaczom Solidarności i opozycji demokratycznej

- mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Kandydaci „Solidarności” zdobyli przygniatającą większość miejsc w Senacie (92 na 100) oraz 160 ze 161 mandatów sejmowych. W drugiej turze (18 czerwca) strona opozycyjna zdobyła jeden brakujący mandat poselski oraz kolejne siedem z ośmiu pozostałych do obsadzenia w Senacie. W wyniku wyborów doszło do powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera.

To było otwarcie demokratycznej, wolnej Polski, choć jednocześnie niepozbawione pewnych trudności. Dzisiaj również obchodzimy 29. rocznicę upadku rządu Jana Olszewskiego. To przypomnienie, z jakimi problemami musieliśmy się zmagać w tamtym okresie. W mojej opinii, przy okazji wydarzeń z 1992 roku, nie uporaliśmy się ze spuścizną po PRL i do dnia dzisiejszego zmagamy się z przeszłością

- zaznaczył wojewoda.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u