61. rocznica śmierci generała Józefa Hallera

Autor: Małopolski UW 2021-06-05 08:46:56

Obchodzimy dziś 61. rocznicę śmierci generała broni Wojska Polskiego, Naczelnego Dowódcy wszystkich Wojsk Polskich i komendanta Legionów Józefa Hallera. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita złożył kwiaty na sarkofagu generała, znajdującym się w kościele garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie.

 Generał Haller był nie tylko wybitnym dowódcą wojskowym, ale też człowiekiem wielkiego honoru, męstwa i wzorem do naśladowania. Pozostawił po sobie pamięć o zwycięskich bitwach i patriotyczną schedę. Niemal całe swoje życie walczył o wolną Polskę, z której możemy być dumni. Dziś naszym obowiązkiem jest pamięć o tych, którzy przez lata walczyli i uczyli nas, co to znaczy wolność. Cześć i chwała Bohaterom! - mówi wojewoda.

 

Warto przywołać dziś fragment przemówienia gen. Józefa Hallera wygłoszonego podczas uroczystości pogrzebowych ks. Ignacego Skorupki:

„Polacy! Wejrzyjcie w siebie! Dajcie przynajmniej ofiarną pracę dla Polski, dla której ci, którym dziś cześć tu wyrażamy, życie ofiarowali, dając świadectwo, że Polska nie zginęła i zginąć nie może!”.

***

Józef Haller zmarł w Londynie w 1960 roku. Został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti Militari V kl. oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Dzięki inicjatywie polskich harcerzy z 58 TDHP „Biali” jego prochy wróciły 23 kwietnia 1993 do Polski i 15 maja spoczęły w krypcie w kościele garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u