Odsłonięto pomnik Premiera Jana Olszewskiego w Okuniewie

Autor: Mazowiecki UM 2021-06-06 09:34:53

4 czerwca 2021 r. w Okuniewie odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik Premiera Jana Olszewskiego. W uroczystości, która odbyła się w parku im. Premiera Jana Olszewskiego, w imieniu Premiera RP uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Decyzję o wzniesieniu w Okuniewie – rodzinnej miejscowości Olszewskich pomnika pierwszego Premiera Wolnej Polski podjęła Rada Miejska w Halinowie. Wcześniej Rada nadała imię Premiera Jana Olszewskiego znajdującemu się w centrum Okuniewa parkowi. To właśnie na jego terenie wzniesiony został pomnik.

W trakcie uroczystości Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł odczytał list skierowany do uczestników ceremonii przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego:

Gromadzimy się dzisiaj wokół wybitnej postaci naszej najnowszej historii – Jana Olszewskiego – pierwszego premiera wolnej Polski, wybranego przez demokratycznie wyłoniony Sejm. Spotykamy się, aby odsłonić poświęcony Mu pomnik i w ten sposób oddać hołd szlachetnemu człowiekowi, politykowi wielkiego formatu, twórcy współczesnej myśli niepodległościowej (…).

(…) Upamiętniamy dziś polityka w pełni oddanego służbie Rzeczypospolitej – reprezentanta i wyraziciela najlepszych tradycji naszej Ojczyzny – w czasie wojny harcerza Szarych Szeregów, uczestnika Powstania Warszawskiego, po wojnie działacza opozycji, niestrudzonego i skutecznego obrońcę w procesach politycznych. Tego, który w noc komunizmu walczył o poszerzenie granic wolności, był prekursorem postulatów niepodległościowych i pierwszy upomniał się o przywrócenie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej. Jego nazwisko figurowało wśród założycieli Komitetu Obrony Robotników i NSZZ „Solidarność”. Był inicjatorem i działaczem wielu organizacji broniących praw człowieka. Taka postawa wymagała odwagi, determinacji i głębokiego, autentycznego patriotyzmu. Te przymioty cechowały dzisiejszego bohatera przez całe życie (…).

(..) Odsłonięcie tego pomnika tutaj, w Halinowie, związanym z rodziną Jana Olszewskiego, jest wyrazem naszego przywiązania do tradycji niepodległościowej i demokratycznej, którą pragniemy kontynuować. Wierzę głęboko, że to najcenniejszy sposób podtrzymywania pamięci o Janie Olszewskim – wybitnym polityku i wielkim człowieku, którego podziwiam – napisał w liście Premier RP.

Następnie delegacje składające się z uczestników i organizatorów wydarzenia złożyły wieńce przed wzniesionym pomnikiem Premiera Jana Olszewskiego. W imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego, kwiaty złożył Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, zaś w imieniu Wojewody wieniec złożyła Anna Kaszuba, Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach.

Nieprzypadkowa jest data odsłonięcia pomnika. Ponad trzy dekady temu, 4 czerwca 1989 roku, na mocy porozumień przy Okrągłym Stole, odbyły się pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu. Wybory te zakończyły się miażdżącym zwycięstwem obozu „Solidarności”, który zdobył 99 na 100 mandatów senatorskich i wszystkie 161 mandatów poselskich przypadających kandydatom bezpartyjnym. Datę tę uznaje się za upadek komunizmu w Polsce.

Jan Olszewski to bohater naszych czasów, twórca współczesnej polskiej myśli niepodległościowej. Polityk, premier pierwszego rządu RP po 1945 r. – pochodzącego z wolnych wyborów. Obrońca w procesach politycznych w czasach komunizmu, Harcerz Szarych Szeregów i uczestnik Powstania Warszawskiego. Współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników oraz współtwórca NSZZ „Solidarność”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u