Uhonorowanie działaczy kolneńskiej "Solidarności"

Autor: Podlaski UW 2021-06-06 09:47:09

W piątek (4.06), w 32. rocznicę wyborów kontraktowych, w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych medali "Niezłomni Solidarni" działaczom "Solidarności" ziemi kolneńskiej. W wydarzeniu wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Po uroczystym zainaugurowaniu uroczystości i modlitwie za nieżyjących działaczy związku, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w wygłoszonym przemówieniu pogratulował i podziękował bohaterom spotkania. 

Cieszę się, że mogę z Państwem uczestniczyć w uroczystości, która jest docenienieniem lokalnych działaczy "Solidarności", jak i samej organizacji. (...) Zbieg rocznic, tj. 32. rocznicy wyborów kontraktowych, 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Białymstoku i Łomży w ramach czwartej pielgrzymki papieża do Polski, 29. rocznicy odwołania rządu Jana Olszewskiego, uzmysławia nam ważność "Solidarności" jako ruchu, jako płaszczyzny wokół której skupił się nasz naród, aby odzyskać niepodległość i zbudować zasady kształtowania naszego wolnego bytu na trwałych wartościach. Przypomina nam także o bardzo ścisłym związku naszych dążeń wolnościowych z Kościołem. W okresie próby, w szczególności w okresie stanu wojennego, "Solidarność" na pewno w takim zakresie by nie przetrwała, gdyby nie wsparcie papieża, episkopatu, księży. O tym trzeba pamiętać

- podkreślał wojewoda Bohdan Paszkowski.

Organizatorem uroczystości był Ireneusz Mieczkowski, członek Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku. Wojewoda zaznaczył istotną rolę pomysłodawcy.

Chciałbym wszystkim tutaj zgromadzonym podziękować za to, że ta uroczystość ma miejsce. Chciałbym w szczególności podziękować inicjatorowi dzisiejszego spotkania - Panu Ireneuszowi Mieczkowskiemu. Cieszę się, że istnieje związek w ramach Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, między Kolnem a Białymstokiem. Moja współpraca z Klubem ma instytucjonalne przełożenie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim poprzez m.in. funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Staramy się przypominać poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, a także utrwalać pamięć, przenosić na młodsze pokolenia. (...) Dziękuję również przedstawicielom władzy lokalnej: burmistrzowi, starostom i wójtom za to, że pielęgnują pamięć o "Solidarności

- mówił wojewoda.

Dziękuję odznaczonym, ich rodzinom, za wysiłek, trud i ofiarność. W ciężkich czasach podjęliście wyzwanie. Dążyliście do tego, aby nasz byt narodowy jak najlepiej ukształtować. (...) Również dzięki Wam Solidarność na trwałe zapisała się na kartach historii nie tylko Polski i Europy, ale i całego świata. Mam nadzieję, że tak jak wcześniej inspirowała inne narody do tego, aby zmieniać świat na lepsze, tak dla kolejnych pokoleń będzie także punktem oparcia

- podsumował wojewoda.

Przemówienia wygłosili również m.in. burmistrz Kolna Andrzej Duda, starosta kolneński Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski.

Następnie wojewoda wręczył medale "Niezłomni Solidarni" działaczom kolneńskiej "Solidarności". Wśród odznaczonych znaleźli się: Andrzej Bajno, Stanisław Bałdyga, Andrzej Charubin, Wojciech Dąbkowski, Krzysztof Filipkowski, Stanisław Grabowski, Dariusz Kalinowski, Jan Konopka, Czesława Kosk, Jan Kowalczyk, Sławomir Leszczykowski, Antoni Mieczkowski, Bogdan Mieczkowski, Zbigniew Ossowski, Andrzej Patalan, Zbigniew Rainko, Stefan Ruchała, Stanisław Szymanowski, ks. kan. Stanisław Uradziński, Jan Zieliński.

Uroczystość zamknął występ wokalistek z Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Przed salą widowiskową na uczestników spotkania czekała jeszcze możliwość obejrzenia wystawy "TU rodziła się "Solidarność", przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u