Unijne rozmowy o migracji i bezpieczeństwie

Autor: MSWiA 2021-06-09 08:06:29

We wtorek (8 czerwca br.) wiceminister Bartosz Grodecki uczestniczył w Luksemburgu w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA). Tematem spotkania były kwestie związane z migracją oraz bezpieczeństwem.

Spotkanie dotyczyło kilku ważnych tematów. Wśród nich były: rozszerzenie mandatu Europolu, projekt rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych reguł sztucznej inteligencji oraz wpływ pandemii COVID-19 na przestępczość i współpracę organów ścigania.

Dla Polski regulacje tego obszaru powinny gwarantować odpowiedni poziom ochrony praw podstawowych. Rozwiązania powinny także stworzyć warunki dla wykorzystywania przez organy ścigania nowoczesnych rozwiązań analitycznych i statystycznych, które poprawiają bezpieczeństwo obywateli.

W odniesieniu do polityki migracyjnej, omówione zostały postępy prac nad Paktem w sprawie Migracji i Azylu. Zgodnie ze stanowiskiem Polski, najistotniejszymi elementami Paktu jest ochrona granic zewnętrznych UE oraz wzmożona współpraca z krajami trzecimi w zakresie readmisji. Takie rozwiązania mają zapewnić efektywną politykę powrotową Unii Europejskiej i zmniejszyć liczbę nielegalnych migrantów w UE.

Ministrowie wymienili się również pierwszymi spostrzeżeniami na temat zaprezentowanej Nowej Strategii Schengen. Strategia ma na celu wzmocnienie i uszczelnienie strefy Schengen - największej na świecie strefy swobodnego podróżowania. Dalsze prace w tej dziedzinie będą prowadzone na poziomie ekspertów.

Kolejne, nieformalne posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, odbędzie się w lipcu br., podczas rozpoczynającej się prezydencji słoweńskiej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u