Uroczyste obchody święta Służby Ochrony Państwa

Autor: MSWiA 2021-06-12 09:09:19

Prezydent RP jest jedną z tych osób, które znajdują się pod szczególną opieką SOP, dlatego jest szczególnie ważne, aby móc w tym dniu być z Państwem i powiedzieć dziękuję za kolejny rok służby dla Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział w piątek (11 czerwca br.) prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji święta SOP. W wydarzeniu wzięli również udział m.in.: Mariusz Kamiński – minister spraw wewnętrznych i administracji, Paweł Soloch – szef BBN oraz mjr SOP Paweł Olszewski - komendant Służby Ochrony Państwa.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na profesjonalizm i zaangażowanie funkcjonariuszy SOP.

Wielkim i pięknym znakiem tej służby jest to, że wykonuje ona swoje zadania niezależnie od tego, jakie wybory zapadają w naszym państwie - dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

– powiedział. 

Minister Mariusz Kamiński zaznaczył, że Służba Ochrony Państwa odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa najważniejszym osobom w naszym kraju. Podkreślił, że dzięki formacji najważniejsi przywódcy polityczni mogą bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. 
 
Minister Mariusz Kamiński pogratulował też promowanym na pierwszy stopień oficerski.

Wiem, jak ważny jest to dzień w życiu każdego z Was. Najserdeczniejsze podziękowania za trud, jaki włożyliście, aby ten stopień uzyskać

– podkreślił szef MSWiA. 

Upamiętnienie funkcjonariuszy poległych na służbie

Szef MSWiA wskazał, że służba w SOP wiąże się z narażaniem zdrowia i życia. - Chroniąc innych, narażacie własne życie i zdrowie. Pamiętamy o tym, co stało się w 2007 roku w Bagdadzie oraz w 2010 roku w Smoleńsku. Pamiętamy o każdym poległym funkcjonariuszu – powiedział. 

W czasie uroczystości miało miejsce uhonorowanie pamięci funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, którzy zginęli na służbie. Szef MSWiA i komendant SOP wręczyli rodzinom funkcjonariuszy ryngrafy z aktami upamiętnienia. 

Po zakończeniu uroczystości w Belwederze, wiceminister Maciej Wąsik oraz mjr SOP Paweł Olszewski, komendant Służby Ochrony Państwa, złożyli wieńce przed obeliskiem poświęconym funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, którzy stracili życie na służbie. 

Wiceszef MSWiA razem z przedstawicielami rodzin funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie, wziął również udział w uroczystym odsłonięciu pamiątkowych tablic na terenie siedziby Służby Ochrony Państwa. 

Aleje, budynki i miejsca, w których uhonorowano pamięć poległych funkcjonariuszy:

  • Aleja kpt. Pawła Janeczka „Janosika”;
  • Aleja ppor. Bartosza Orzechowskiego „Orzecha”;
  • Aleja ppor. Jacka Surówki „Płetwy”;
  • Aleja ppor. Marka Uleryka „Ulka”;
  • Plac ppor. Pawła Krajewskiego „Krajana”;
  • Centrum Szkolenia im. por. Piotra Noska „Nochala”;
  • Obiekt sportowy im. mjr. Dariusza Michałowskiego „Moskwy”;
  • Sala Ceremonialna im. ppor. Agnieszki Pogródki-Węcławek;
  • Sala Konferencyjna im. płk. Jarosława Florczaka „Florka”;
  • Tablica upamiętniająca ppor. Artura Francuza „Hiszpana”.

Odznaczenia i awanse

Z okazji święta SOP prezydent Andrzej Duda wręczył Medale „Za Długoletnią Służbę”. Odznaczenia te otrzymało pięciu funkcjonariuszy SOP. Wśród wyróżnionych był m.in. mjr SOP Paweł Olszewski - komendant Służby Ochrony Państwa. 

Podczas piątkowej uroczystości 22 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa zostało mianowanych na pierwszy stopień oficerski. Z okazji święta SOP miało również miejsce wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. 

Komendant SOP mjr SOP Paweł Olszewski wręczył odznaki honorowe i pamiątkowe SOP osobom szczególnie zaangażowanym w przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

Służba Ochrony Państwa

Do głównych zadań Służby Ochrony Państwa należy ochrona osób i obiektów oraz rozpoznawanie i zapobieganie skierowanym przeciw nim przestępstwom. Osobami, którym z mocy ustawy przysługuje ochrona SOP są: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych. Dodatkowo minister spraw wewnętrznych i administracji może podjąć decyzję o objęciu ochroną innych osób ze względu na dobro państwa. Służba Ochrony Państwa 1 lutego 2018 zastąpiła Biuro Ochrony Rządu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u