Medale KEN dla pracowników KUL

Autor: mat. prasowe KUL 2021-06-25 19:10:01

20 pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odebrało z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki Medale Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość, z udziałem władz KUL, odbyła się w Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego.

Podczas uroczystości ks. prof. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL przypomniał, że współczesny uniwersytet katolicki oprócz prowadzenia badań, rozwijania nauki, kształtowania inteligencji i upowszechniania wiedzy, ma instytucjonalny obowiązek i zadanie realizować misję budowania chrześcijańskiej cywilizacji. Nawiązał do zapisów Strategii Rozwoju KUL podkreślając, że „ dla Uniwersytetu katolickiego kształcenie jest zawsze powiązane z działalnością formacyjno-wychowawczą zgodną z jego misją służenia Bogu i Ojczyźnie. (…) Kształcenie prowadzone na KUL-u, odpowiadając wymaganiom współczesnego rynku pracy, winno służyć także spełnianiu intelektualnych ambicji studentów oraz ich rozwojowi osobistemu i duchowemu. Udoskonalając istniejącą ofertę edukacyjną, Uniwersytet troszczy się o rozwój przyszłych elit społecznych, wspierając w tym zakresie państwo i Kościół.”

- Wierzę, że każdy z Państwa – dzisiejszych laureatów - wypełnia tę misję, w sposób szczególny w odniesieniu do Studentów. Dając im bowiem przykład wzorowej postawy nauczyciela akademickiego, inspirują Państwo tych młodych ludzi do wierności wartościom i doskonalenia ich warsztatu kształcenia - dodał ks. prof. Mirosław Kalinowski.


Wojewoda Lubelski Lech Sprawka  życzył pracownikom KUL dalszego twórczego rozwoju. - Kontynuujcie to dzieło, którego następstwem będą kolejne odznaczenia. Współpraca z KUL to ogromny zaszczyt - zakończył Wojewoda.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:
dr Aneta Biały
ks. dr Grzegorz Bzdyrak
mgr Marta Cechowicz
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
dr hab. Małgorzata Ganczar
ks. dr Grzegorz Głąb
dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
dr Edyta Krzysztofik
dr Agnieszka Kuźniar
dr Joanna Lekan-Mrzewka
dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
dr Joanna Renda
dr Joanna Sosnowska
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL
dr Agnieszka Zaręba
dr Małgorzata Żurakowska

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u