Kolejny przypadek wścieklizny

Autor: UM Olsztyn 2021-08-28 09:45:40

W dniu 25.08.2021r. w badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym przez ZHW Olsztyn stwierdzono wściekliznę u nietoperza, który został podjęty z bloku przy ul. Lengowskiego 12 w Olsztynie. W związku z zaistniałą sytuacją zostało wydane rozporządzenie nr 4/2814/2021 z dn. 26 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 3/2814/2021 z dn. 18 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny.

Zamieszkiwanie nietoperzy w pobliżu siedlisk ludzkich, lasów, parków i zabudowań, a nawet bytowanie w szczelinach znajdujących się w budynkach mieszkalnych jest zjawiskiem naturalnym.  Nietoperze w  Polsce podlegają  ścisłej  ochronie  gatunkowej.

Nietoperze, tak jak inne ssaki są wrażliwe na zakażenie wirusem wścieklizny ale ryzyko transmisji zarazka, czyli przenoszenia wirusa między zwierzętami jest niewielkie. U chorych nietoperzy obserwuje się utratę zdolności lotu, nadpobudliwość na dotyk i dźwięk, przewracanie się na grzbiet i aktywność dzienną niespotykaną u zdrowych osobników. Nietoperze  nie wykazują  agresji.

Należy zdecydowanie zaznaczyć, że kontakt fizyczny z tak zachowującym się nietoperzem może stwarzać ryzyko zakażenia wścieklizną.

W obrębie obszaru  zagrożonego:
* Należy unikać kontaktu ze zwierzętami dzikimi.
* Nie dotykać zwierząt podejrzanych lub padłych, a w przypadku znalezienia na obszarze zagrożonym martwego nietoperza lub innego dzikiego ssakanależy o tym fakcie powiadomić prezydenta, policję lub powiatowego lekarza weterynarii.
* Psy powinny być trzymane na uwięzi, wyprowadzane na smyczy, koty trzymane w zamknięciu.
* Bezwzględnie należy dopełnić obowiązku corocznych szczepień psów przeciw wściekliźnie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u