Szefowie firmy pracowali nielegalnie

Autor: MSWiA 2021-09-09 09:21:07

Osiemdziesięciu ośmiu cudzoziemców, zatrudnionych w agencji pracy tymczasowej w Kołobrzegu oraz firmie transportowej w Gdańsku skontrolowali funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Kołobrzegu i w Gdańsku. Ponad połowa z nich, w tym szefowie jednej z firm, pracowała nielegalnie.

W kołobrzeskiej agencji pracy funkcjonariusze sprawdzili zatrudnienie 52 cudzoziemców, głównie obywateli Mołdawii. Cudzoziemcy kierowani byli do pracy w różnych rejonach kraju, wykonywali pracę w przetwórstwie ryb oraz jako spawacze. W przypadku 11 cudzoziemców stwierdzono powierzenie wykonywania bez zezwolenia na pracę. Dodatkowo w przypadku 20 osób pracodawca nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku powiadamiania właściwych urzędów o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez obcokrajowców. Pracodawcy, obywatelowi Rumunii, za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcom grozi kara grzywny w wysokości do 30 tys. zł.

Firma transportowa w Gdańsku zatrudniała cudzoziemców jako kierowców na podstawie umów zlecenia. W ramach kontroli funkcjonariusze przeanalizowali dokumentację związaną z powierzeniem pracy 36 cudzoziemcom, obywatelom Ukrainy, Białorusi oraz Gruzji. Ujawnili, że 14 cudzoziemców wykonywało w Polsce pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Podmiot prowadzony był przez dwóch obywateli Ukrainy, którzy nie posiadali zezwoleń na zasiadanie we władzach spółki.

Naruszenia przepisów dotyczyły również wykonywania pracy bez dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP, bez umów oraz bez wymaganych zezwoleń na pracę. Kontrolowany nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców w wymaganym terminie oraz przekazał nieprawdziwe informacje w przypadku 89 cudzoziemców. W siedmiu przypadkach nie dopełnił obowiązku zgłoszenia do wojewody faktu, iż cudzoziemiec nie podjął pracy. Wobec pracodawcy oraz cudzoziemców zostaną podjęte dalsze czynności administracyjne.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u