Sztandar dla 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej

Autor: Lubuski UW 2021-09-13 09:32:19

35. Skwierzyński dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej otrzymał nowy sztandar. W uroczystości nadania wojskowego symbolu tradycji i sławy uczestniczył wojewoda Władysław Dajczak.

Sztandar 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej ufundowany został przez społeczność skwierzyńską. Stanie się najwyższą wartością dla wszystkich żołnierzy oraz pracowników Resortu Obrony Narodowej 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

– To wyjątkowy dzień i wyjątkowe święto. Sztandar to znak chwalebny, od dzisiaj znak waszej jednostki wojskowej. Symbol sławy wojennej, bohaterstwa, symbol łączący żołnierzy służących dzisiaj w dywizjonie z tymi, których tradycje przejęliście. To szczególny dzień także z tego względu, że ten sztandar ufundowany został przez społeczeństwo Skwierzyny. Jest to dowód na to, jak bardzo jednostka i żołnierze służący w Skwierzynie wrośli w codzienne życie społeczeństwa – powiedział wojewoda Władysław Dajczak.

Dowódca 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej ppłk Janusz ROMANIK zaznaczył, że nowy Sztandar jest najwyższym aktem zaufania społeczeństwa miasta Skwierzyna do dywizjonu.

W trakcie uroczystości wojewoda Władysław Dajczak oraz zaproszeni goście wbili symboliczne gwoździe w drzewce sztandaru 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej. Wręczone zostały również medale „Za zasługi dla obronności kraju”, Medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, wyróżnienia i pamiątkowe odznaki 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Po części oficjalnej, na Rynku Miejskim w Skwierzynie zorganizowano piknik. W programie znalazł się m.in. pokaz sprzętu wojskowego, wojskowa grochówka, występy skwierzyńskich artystów.


35. Skwierzyński dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej

35. Skwierzyński dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej dziedziczy bojowe tradycje 61. pułku artylerii przeciwlotniczej. Pułk ten sformowano na podstawie rozkazu Naczelnego Dowództwa WPNr 8, z dnia 29.08.1944r. we wsi Konstantynów koło Lublina. Pułk był organiczną jednostką  3 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej, która wchodziła w skład 2 Armii Wojska Polskiego i z tą armią działał do końca wojny.

30 czerwca 2011 r. 61. pułk rakietowy Obrony Powietrznej został rozformowany. Na skwierzyńskim rynku odbyło się uroczyste zakończenie działalności 61. pułku rakietowego Obrony Powietrznej połączone z przekazaniem sztandaru i dziedziczonych tradycji nowo powstałemu 35 Skwierzyńskiemu dywizjonowi rakietowemu Obrony Powietrznej. 1 lipca 2011 roku jednostka rozpoczęła swoje oficjalne funkcjonowanie i została włączona w struktury 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Równocześnie dzień 25 października ustanowiony został dorocznym Świętem 35 Skwierzyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Zasadniczym wyposażeniem dywizjonu został zestaw rakietowy krótkiego zasięgu Newa S-125 S.C.   

© 2018 Super-Polska.pl stat4u