W Sejmie o rekompensatach dla przedsiębiorców z obszaru objętego stanem wyjątkowym

Autor: MSWiA 2021-09-16 08:35:03

Ustawa zakłada szczególny, uproszczony tryb dochodzenia roszczeń z tytułu wprowadzenia stanu wyjątkowego. Rekompensaty mają wynagrodzić przedsiębiorcom straty w zyskach – powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Komisja, po przegłosowaniu poprawek, przyjęła projekt ustawy o rekompensatach dla przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego.

Na wtorkowym (14 września br.) posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o rekompensatach dla przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Z ramienia rządu projekt uzasadniał Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA. Wiceminister podkreślił, że istniejąca już ustawa, uchwalona w 2002 roku, dotyczy wyrównywania strat majątkowych w czasie stanu nadzwyczajnego. - Daje ona co prawda  możliwość naprawienia szkód w związku ze stanem wyjątkowym, ale nie wypłaty rekompensat z tytułu braku zysków. Dlatego w trybie pilnym rząd przygotował specustawę w tym zakresie – powiedział wiceszef MSWiA.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2 września 2021 r., stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni w części województw: podlaskiego i lubelskiego. Obejmuje 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim.

Zgodnie z projektem, rekompensatę będą mogli otrzymać przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, jak również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii. Rekompensata będzie też przysługiwała przedsiębiorcom prowadzącym działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W toku dzisiejszych prac sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju do katalogu podmiotów uprawnionych do otrzymania rekompensaty z budżetu państwa dodano przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Wiceminister Maciej Wąsik poinformował, że rekompensatę za 30 dni trwania stanu wyjątkowego ustalono w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy ze świadczonych usług lub prowadzonej działalności w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień br. Posłowie z Komisji Gospodarki i Rozwoju dyskutowali o wysokości planowanej rekompensaty dla przedsiębiorców. – Czerwiec, lipiec i sierpień są tak zwanym dużym sezonem turystycznym. Chcemy, żeby te miesiące wakacyjne były naszym punktem odniesienia, obliczając wysokość rekompensaty. Dlatego w niższym sezonie, jakim niewątpliwie jest jesień, proponujemy rekompensatę w wysokości 65 proc. Dodatkowo podkreślam, że pieniądze uzyskane przez przedsiębiorców z rekompensat będą środkami nieopodatkowanymi – zaznaczył wiceszef MSWiA. W przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego lub jego zniesienia przed upływem 30 dni, wysokość rekompensaty będzie ustalona proporcjonalnie.

Projekt przewiduje, że rekompensata będzie przyznawana  przez właściwego wojewodę na wniosek. Podczas posiedzenia komisji posłowie zgłosili poprawkę w zakresie kontroli wniosków przez wojewodów. W pierwotnym zapisie taka ewentualna kontrola mogłaby być być prowadzona na koszt wnioskodawcy. Zapis dotyczący obciążania wnioskodawców kosztami kontroli, po uzyskaniu zgody strony rządowej, został z projektu wykreślony.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u