Przekazanie sztandaru Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie

Autor: Małopolski UW 2021-10-18 09:36:54

Na placu Zamku Królewskiego na Wawelu prezydent Andrzej Duda wręczył sztandar wojskowy Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Matką chrzestną sztandaru została pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, a ojcem chrzestnym – gen. bryg. Robert Jędrychowski, zastępca komendanta głównego ŻW. W uroczystości uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który był przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Obecny był również I wicewojewoda Józef Leśniak.

Sztandar jest ważny nie tylko dlatego, że jest symbolem honoru i żołnierskiego męstwa, ale też historycznie – sztandar wskazywał żołnierzom, gdzie są ich towarzysze broni, gromadził wokół siebie rycerzy – mówił prezydent RP podczas uroczystości.

Andrzej Duda życzył krakowskim żandarmom, by sztandar zawsze ich gromadził i dodawał otuchy.

– Wręczenie sztandaru to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii każdej jednostki. Stanowi dowód pokładanego w niej zaufania i wyraz uznania za jej gotowość do realizacji powierzonych zadań – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Pierwsza dama dziękowała przy tym za zaangażowanie żandarmów w walkę z pandemią koronawirusa.

– Ten sztandar to także wyraz uznania Państwa poświęcenia na rzecz lokalnych społeczności – dodała.

Prezydent RP nadaje sztandary wojskowe jednostkom na wniosek Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 10 ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

© 2018 Super-Polska.pl stat4u