Wręczenie odznaczeń państwowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Autor: Mazowiecki UM 2021-10-21 21:11:49

Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę oraz odznaczeniami resortowymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej uhonorowani zostali nauczyciele i pracownicy oświaty z Siedlec i Warszawy. Odznaczenia państwowe w Siedlcach, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, nagrody nauczycielom przekazała także Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek. W Warszawie odznaczenia wręczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, a nagrody dla nauczycieli wręczyła Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. Uroczystości zorganizowane zostały przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Wręczenie odznaczeń państwowych, wyróżnień i nagród jest wyrazem podziękowania za zaangażowanie i trud wkładany przez nauczycieli i pracowników oświaty w nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży.

14 października, w Dzień Edukacji Narodowej, słowa do nauczycieli i pracowników oświaty skierował Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł:

(…) Spoczywające na Państwu obowiązki związane z edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży to piękna, a zarazem niezwykle odpowiedzialna misja, od której powodzenia zależy pomyślna przyszłość każdego z najmłodszych i całego naszego narodu. Życzę Państwu, aby to wyjątkowe doświadczenie, jakim jest towarzyszenie młodym ludziom w intelektualnym i osobowościowym rozwoju, przyniosło Państwu wiele satysfakcji oraz poczucie osobistego i zawodowego spełnienia. (…) – napisał Wojewoda.

Uroczystości w Siedlcach

W piątek, 15 października Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Siedlcach. W tamtejszym Zespole Szkół Muzycznych w imieniu Prezydenta RP, wręczył Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. W wydarzeniu tym uczestniczyły m.in. Dorota Skrzypek, Mazowiecki Wicekurator Oświaty oraz Anna Kaszuba, Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach.

Wręczenie odznaczeń w Warszawie

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, we wtorek 19 października, w imieniu Prezydenta RP wręczył nauczycielom Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. W uroczystości wzięła udział także Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u