Jubileusz 90-lecia istnienia Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2021-10-29 20:01:15

Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia. Szkoła posiada bogatą tradycję sięgającą początków XX wieku. 10 października 1927 roku rozpoczęła swoją działalność Wolna Szkoła Malarstwa i Rysunku w Lublinie, jako filia szkoły krakowskiej. Na gruncie lubelskim była pierwszą tego rodzaju placówką, natomiast w skali całego kraju trzecią. W jubileuszowym świętowaniu "lubelskiego plastyka" uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. 

Słaby nauczyciel opowiada, dobry wyjaśnia, bardzo dobry demonstruje, a genialny inspiruje. W szkole artystycznej te słowa mają szczególne odzwierciedlenie – mówił Lech Sprawka. Wojewoda lubelski pogratulował społeczności szkoły nie tylko samego liczbowego jubileuszu, ale całego dorobku. Te rezultaty mierzone są przede wszystkim karierami i rozwijaniem talentów dzieci i młodzieży, którzy są podmiotem waszego oddziaływania. To jest najwspanialsza nagroda, ale i równocześnie odzwierciedlenie jakości pracy. I tego Państwu serdecznie gratuluję – podkreślał.
 
Wojewoda lubelski życzył, aby podopieczni umieli i dali się zainspirować, bo to będzie oznaczało znakomity i dalszy rozwój intelektualny, zawodowy, ale i taki w wymiarze czysto osobistym, który skończy się godnym dorosłym życiem.
 

Podczas uroczystości, pracownicy oświaty zostali uhonorowani Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami Komisji Edukacji Narodowej, Odznakami honorowymi „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Dyplomami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Okolicznościowym Grawertonem Marszałka Województwa Lubelskiego, Medalami „Zasłużony dla Miasta Lublin”, Medalami Prezydenta Miasta Lublin, Nagrodami Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Nagrodami Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych imienia C.K. Norwida w Lublinie.
 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka uhonorował Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie dyplomem uznania za rozwijanie talentów i wrażliwości artystycznej wśród młodych ludzi, wychowanie oparte na szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej oraz wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce. Dyrektor Krzysztof Dąbek otrzymał zaś Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej.
 
Zwieńczeniem rocznicowej uroczystości był spektakl „Wzorowe małżeństwo” wg. T. Różewicza oraz fragmenty „Promethidiona” Cypriana Kamila Norwida w interpretacji uczniów, a także wernisaż wystawy jubileuszowej składającą się z prac emerytowanej nauczycielki Adeli Adamczyk.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u