Rozmowa ministra Mariusza Kamińskiego z Ylvą Johansson - unijną komisarz do spraw wewnętrznych

Autor: MSWiA 2021-11-27 08:15:31

W czwartek (25 listopada br.) minister Mariusz Kamiński rozmawiał telefonicznie z Ylvą Johansson - unijną komisarz do spraw wewnętrznych. Szef MSWiA przekazał informację o aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Podkreślił również, że poza kryzysem na granicy polsko-białoruskiej istotny jest także los więźniów politycznych na Białorusi, co wymaga zwiększenia udziału całej Unii Europejskiej w wysiłkach na rzecz ich uwolnienia.

Komisarz Ylva Johansson podzieliła stanowisko Polski, że działania Białorusi muszą spotkać się ze stanowczą reakcją Unii Europejskiej, a odpowiedzialnym za kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej jest reżim Łukaszenki. Podkreśliła także, że jest możliwość  przekazania przez Komisję Europejską 200 mln euro dla Polski, Litwy i Łotwy na zabezpieczenia granicy.

Podczas spotkania minister Mariusz Kamiński przekazał informację na temat ostatnich wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej oraz działań podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE. Szef MSWiA podkreślił, że Polska zapobiega nielegalnemu przekraczaniu granicy przez migrantów, kierowanych przez służby białoruskie. Komisarz podzieliła polską diagnozę sytuacji, a także zgodziła się co do stanowczego działania wobec reżimu Łukaszenki poprzez nakładanie sankcji, a także podejmowanie wspólnych działań dyplomatycznych w kraju pochodzenia migrantów.

Szef MSWiA zaznaczył również, że Polska od początku kryzysu prowadzi stały i szeroki dialog z różnymi partnerami z UE, jak również spoza Wspólnoty np. z Ukrainą. We wszystkich tych rozmowach deklarowano wsparcie dla działań polskiego rządu oraz wyrażano zrozumienie dla trudnej i bezprecedensowej sytuacji na granicy. 

Komisarz Ylva Johansson podziękowała ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu za przekazanie szczegółowych informacji na temat aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Polska w sprawie sytuacji na granicy prowadzi stały dialog z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u