Ślązacy upamiętnili uczestników zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Autor: Śląski UW 2021-12-27 15:25:37

27 grudnia został ustanowiony przez Sejm RP Narodowym Dniem Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W celu uczczenia nowego święta i oddania hołdu uczestnikom bohaterskiego zrywu, w 103. rocznicę jego wybuchu, Instytut Pamięci Narodowej wraz z wojewodami zaplanowali prezentację w całej Polsce wystawy „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919”.

W Katowicach ekspozycja została otwarta dzisiaj o godz. 12.00 przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, od strony Westybulu. W uroczystości uczestniczyli wicewojewodowie śląscy Jan Chrząszcz i Robert Magdziarz oraz dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Andrzej Sznajder.

– Powstanie Wielkopolskie trwające od 27 grudnia 1918 roku do 16 lutego 1919 przesądziło o przyłączeniu do odradzającej się Rzeczypospolitej całej Wielkopolski, do niedawna stanowiącej prowincję poznańską państwa niemieckiego. – mówił dyrektor IPN w Katowicach Andrzej Sznajder. – Ta niezwykła historia to jedna z odsłon, jeden z wielu rozdziałów walki Polaków o kształt granic w Rzeczypospolitej. Ona się wiąże oczywiście i splata z historią naszego regionu, bo już w następnych miesiącach, w sierpniu 1919 roku, następnie w sierpniu 1920 toczyły się walki o przynależność Górnego Śląska do Polski. To osobny rozdział, który można tu opowiedzieć, łączący Górny Śląsk z Wielkopolską.

– Ta wystawa pokazuje, że mieszkańcy województwa śląskiego pamiętają o bohaterskich obywatelach Wielkopolski. To były 52. dni wielkiego obywatelskiego zrywu o wolność. – dodał wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Na planszach wystawy, przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z powstaniem: jego genezę z uwypukleniem działań organicznikowskich, przygotowujących społeczeństwo polskie do odzyskania niepodległości, wybuch powstania z podkreśleniem jego spontaniczności związanej z przyjazdem do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, a także jego przebieg, tak od strony militarnej, jak i dyplomatycznej. Wystawa podejmuje też próbę bilansu powstania i wkładu Wielkopolan w walki o granice całej II RP. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u