Ostatnie pożegnanie prof. Wiesława Makarewicza

Autor: Pomorski UW 2021-12-29 12:24:09

Odszedł prof. dr hab. n. med. Wiesław Antoni Makarewicz, wybitny lekarz, w latach 1999-2005 rektor gdańskiej Akademii Medycznej, przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha - za wybitne zasługi w pracy naukowej, za działalność społeczną i charytatywną - pośmiertnie odznaczył prof. Wiesława Makarewicza - Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Order, najbliższej rodzinie zmarłego, przekazał wojewoda Dariusz Drelich podczas uroczystości pogrzebowych w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdańsku - Wrzeszczu.


Prof. dr hab. n. med. Wiesław Antoni Makarewicz (13. 06.1935 – 20. 12. 2021)
Profesor Wiesław Antoni Makarewicz urodził się w Wilnie. W 1960 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1999-2005 rektor uczelni, od 1981 do 1984 r. prodziekan wydziału lekarskiego, a w latach 1987-1993 prorektor ds. nauki. Współtwórca i pierwszy dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Profesor zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Biochemii, były kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej. Przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego w latach 2002-2005. Pierwszy Profesor Honorowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wyróżniony godnością Aesculapius Gedanensis w 2018 r.

Autor i współautor czterech książek oraz ponad 260 publikacji, w tym wielu na temat historii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i wileńskich korzeni GUMed. Członek-założyciel Klubu Lions Gdańsk Neptun i dwukrotny gubernator okręgu 121 Polska Lions Clubs International; członek Rady Fundacji Hospicyjnej przy Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku oraz Fundacji „Lubię Pomagać”; prezes Zarządu Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,  European Society for the Study of Purine and Pyrimidine Metabolism in Man w latach 1997-1999.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1983 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988 r.), Medalem Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku (1995 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998 r.), Medalem Wojewody Pomorskiego Sint Sua Praemia Laudi (2004 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005 r.), Medalem Uniwersytetu Gdańskiego (2005 r.), Nagrodą Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae przyznaną przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku (2017 r.) oraz Złotym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego Doctrinae Sapientiae Honestati (2018 r.) i Medalem 50-lecia UG (2021 r.).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u