O pięknej Polsce w SP 12

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2022-01-11 17:22:46

Trwa IV edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Piękna Nasza Polska Cała". W stolicy Warmii i Mazur bierze w nim udział Szkoła Podstawowa nr 12.

Kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski oraz dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury - to tylko niektóre cele realizowanego programu.

- Podczas realizacji projektu dbamy o wszystko, co nas otacza - mówi autorka projektu, Ludmiła Fabiszewska. - Zaczynamy od małej ojczyzny, najbliższego otoczenia. Ale naszym celem jest globalna przestrzeń.

Olsztyńska Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła realizację tej edycji projektu w listopadzie 2021 roku. Przygotowany został szereg działań i aktywności, w których biorą udział uczniowie wspierani przez nauczycieli.

- Pokaz Mody Patriotycznej czy Festiwal Pieśni Patriotycznej to niektóre z naszych pomysłów - mówi koordynatorka projektu w SP 12, Anna Herman. - Powstał kącik patriotyczny, do którego eksponaty przynieśli rodzice uczniów. Natomiast w holu szkoły stanęła choinka dedykowana polskim służbom mundurowym.

Uczniowie m.in. piekli już chleb z okazji Dnia Chleba, zwiedzali Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, a także zorganizowali uroczysty apel z okzji Narodowego Święta Niepodległości. Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" w SP 12 projekt będzie realizowany do maja.

W dotychczasowych trzech edycjach w przedsięwzięcia wzięło udział ponad 15 tys. placówek z całej Polski oraz z zagranicy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u