Spotkanie wojewody lubelskiego i Ambasador Republiki Słowenii w RP

Autor: Lubelski UW 2022-01-17 09:01:36

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki i Ambasador Republiki Słowenii w RP z siedzibą w Warszawie Boženą Forštnarič Boroje.
 

Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Rozmowa dotyczyła współpracy gospodarczej między województwem lubelskim, a Słowenią oraz udziału w targach MOS w Celje w bieżącym roku. 
 
***
 
Przed objęciem kierownictwa ambasady w Rzeczypospolitej Polskiej Božena Forštnarič Boroje była dyrektorem Departamentu Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii.  Karierę dyplomatyczną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczęła w 2004 r., gdzie m.in. pełniła funkcję dyrektora Departamentu Prawa Międzynarodowego. Była zastępcą ambasadora w Ambasadzie RS w Ankarze i w Ambasadzie RS w Canberze. Przed zatrudnieniem w Ministerstwie  pracowała w Kancelarii Premiera RS i Ministerstwie Pracy, Rodziny i Spraw Socjalnych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u