Lublin i Kiszyniów razem w międzynarodowym projekcie na rzecz zrównoważonego transportu

Autor: UM Lublin 2022-01-20 08:43:07

Miasto Lublin we współpracy z Miastem Kiszyniów, stolicą Mołdawii realizuje międzynarodowy projekt MOVE IT like Lublin – a Chisinau public transport sustainable development initiative” („Działaj jak Lublin – inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie”) finansowany przez Unię Europejską

Dzisiaj (19 stycznia) przedstawiciele Delegatury Unii Europejskiej w Republice Mołdawii, Ambasador RP w Republice Mołdawii oraz władze Kiszyniowa i Lublina uczestniczyli w panelu dyskusyjnym połączonym z konferencją prasową. Tematem spotkania online było omówienie dotychczasowej współpracy, przedstawienie dobrych praktyk ze strony Lublina i określenie kolejnych wspólnych działań w projekcie.

 

Miasto Lublin od blisko 70 lat stale rozwija zbiorowy transport. Obecnie jest on ukierunkowany przede wszystkim na elektromobilność i ekologię. Wdrażane przez nas rozwiązania mają realny wpływ na coraz lepsze funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Lublinie. Cieszę się, że zdobyte przez nas na przestrzeni lat kompetencje i wiedza z tego zakresu będą wsparciem dla Miasta Kiszyniów w procesie rozwoju komunikacji zbiorowej. Projekt „MOVE IT like Lublin” to szansa, zarówno dla Kiszyniowa, jak i Lublina na zdobycie nowych, cennych doświadczeń w międzynarodowym przedsięwzięciu, ale także doskonała okazja do promocji naszego miasta i lubelskich rozwiązań w dziedzinie transportu publicznego za granicą – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

– Realizowany projekt jest dla nas, jako władz lokalnych, wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń w kontekście rozwoju urbanistycznego Miasta Kiszyniów, przy wsparciu Unii Europejskiej. Chciałbym, aby każdy mieszkaniec i gość stolicy odczuł efekty uzyskane w ciągu kilku lat w dziedzinie komunikacji miejskiej, którą staramy się zmieniać oraz rozwijać – mówi Ion Ceban, Burmistrz Generalny Miasta Kiszyniów.

Celem projektu jest reforma systemu zarządzania miejskim transportem publicznym w Kiszyniowie. W ramach projektu miasto Kiszyniów, w ścisłej współpracy z Miastem Lublin, będzie dążyć do osiągnięcia trzech głównych celów: poprawy polityki transportowej miasta na poziomie gminy; zwiększenia zdolności instytucjonalnych Urzędu Miasta Kiszyniów, zgodnie z praktykami Unii Europejskiej w zakresie mobilności miejskiej oraz podniesienia jakości zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie poprzez wdrażanie innowacyjnych zrównoważonych rozwiązań i technologii. W ramach projektu powstanie nowoczesne Centrum Monitorowania Ruchu oraz opracowany zostanie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kiszyniowa. Rolą Miasta Lublin jest zapewnienie wsparcia merytorycznego miastu Kiszyniów, w tym przekazywanie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w transporcie publicznym, m.in podczas szkoleń i warsztatów oraz konsultacji eksperckich.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u