159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Autor: Pomorski UW 2022-01-23 09:09:13

22 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, narodowy zryw skierowany przeciwko jednemu z zaborców – Cesarstwu Rosyjskiemu. Trwało do jesieni 1864 r.

W drugiej połowie lat 50. XIX w., po klęsce Rosji w wojnie krymskiej, na nowo rozbudziły się nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Na obszarach należących dawniej do Rzeczpospolitej rozpoczęto organizowanie stowarzyszeń spiskowych, których uczestnicy podjęli przygotowania do walki.

 

Powstańcy, mimo niewystarczającego uzbrojenia, atakowali rosyjskie placówki na terenie całego Królestwa Polskiego. Władze powstańcze wzywały do udziału w nim również "braci Litwinów i Rusinów", co spowodowało rozszerzenie obszaru walk na wschód.

 

Rosyjska przewaga militarna, publiczne egzekucje, brak zainteresowania powstaniem przez dużą część chłopstwa przyczyniły się do upadku powstania. Polaków dotknęły liczne represje m.in. konfiskata majątków szlacheckich, wysokie kontrybucje, a przede wszystkim aktywna rusyfikacja.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u