Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Autor: UM Lublin 2022-02-18 09:00:08

Od 21 lutego, w ramach obchodzonego corocznie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, mieszkańcy Lublina mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony miejskich instytucji. Dzięki tej inicjatywie, osoby poszkodowane przestępstwem mają możliwość bezpłatnego skorzystania z pomocy prawnej i zasięgnięcia porad ekspertów.

Idea Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zrodziła się w 2000 r. i jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, a w szczególności najmłodszych ofiar czynów zabronionych. W tę ogólnokrajową inicjatywę, już po raz kolejny, włączają się członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, reprezentujący różne profesje i oferujący wsparcie wszystkim mieszkańcom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz zagrożonym zjawiskiem przemocy. Z uwagi na nadal trwający stan epidemii dyżury ekspertów, zaplanowane podczas tygodnia pomocy, będą prowadzone w formie telefonicznej. To bezpieczny i efektywny sposób uzyskania niezbędnej wiedzy i pomocy – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie tworzą przedstawiciele m.in. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, Policji, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych i Stowarzyszenia Agape. Podczas trwającego od 21 do 25 lutego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, specjaliści będą oferowali swoją pomoc w formie dyżurów telefonicznych. Wszystkie potrzebujące wsparcia osoby mogą w określonych terminach uzyskać bezpłatną fachową pomoc i informację związaną z przestępczością, jak również poznać prawa przysługujące ofierze przestępstwa.

Harmonogram dyżurów eksperckich:

21 lutego (poniedziałek)

 • 10.00-12.00, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód (kurator zawodowy), tel. 81 464 89 58

22 lutego (wtorek)

 • 8.00-9.00, Ośrodek Leczenia Uzależnień (terapeuta uzależnień), tel. 81 750 44 06
 • 9.00-10.00, Komenda Miejska Policji (funkcjonariusz Wydziału Prewencji), tel. 47 811 50 42
 • 9.00-11.00, Centrum Interwencji Kryzysowej (dyrektor), tel. 81 466 55 47,
 • 9.00-11.00, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (pracownik socjalny), tel. 888 696 492
 • 10.00-12.00, Sąd Rejonowy Lublin - Zachód (kurator zawodowy), tel. 502 618 383
 • 10.00-12.00, Prokuratura Okręgowa w Lublinie (prokurator), tel. 81 528 82 36

 

23 lutego (środa)

 • 8.30-10.30, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (prawnik), tel. 511 771 067
 • 9.00-10.00, Komenda Miejska Policji (funkcjonariusz Wydziału Prewencji), tel. 47 811 50 42

 • 9.00-11.00, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (pedagog), tel. 510 378 960

24 lutego (czwartek)

 • 10.00-12.00, Sąd Rejonowy Lublin - Zachód (kurator zawodowy), tel. 502 618 383
 • 10.00-12.00, Prokuratura Okręgowa w Lublinie (prokurator), 81 528 82 36

25 lutego (piątek)

 • 10.00-12.00 oraz 14.00-16.00, Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR (pracownik socjalny), tel. 81 466 54 86

---

© 2018 Super-Polska.pl stat4u