Wulgarna edukacja seksualna i jednopłciowe związki w polskim sądzie

Autor: mat prasowe Ordo Iuris 2022-02-19 09:37:03

Pod koniec grudnia Sąd Okręgowy w Ostrołęce uznał, że promowany przez warszawską Deklarację LGBT+ wulgarny model edukacji seksualnej jest wyrazem naukowego postępu i jest konieczny w ramach prawa dziecka do nauki

Sędzia arbitralnie rozciągnął przy tym pojęcie rodziny na pary jednopłciowe, co jest sprzeczne z Konstytucją RP i wprost zaprzecza jednoznacznemu poglądowi Sądu Najwyższego, orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeszcze kilka lat temu żaden sąd nie pozwoliłby sobie na tak oderwane od prawa orzeczenie. Nie wolno nam milczeć.

Po przeprowadzeniu tej karkołomnej argumentacji, sąd oddalił pozew Powiatu Przasnyskiego przeciw autorom oszczerczego „Atlasu Nienawiści”. Innymi słowy, aktywistom LGBT wolno bez ograniczeń i bez względu na fakty naruszać dobre imię polskich samorządów. Złożymy oczywiście apelację, by przed oczywistym nadużyciem prawa ochronić nie tylko samorządowców i mieszkańców Powiatu, ale przede wszystkim cały dotychczasowy dorobek polskiego prorodzinnego prawa i orzecznictwa. Tylko od naszej skuteczności zależeć będzie, czy przywrócimy poszanowanie rodzinie i jej konstytucyjnej tożsamości.

Władze prorodzinnych samorządów od wielu miesięcy padają ofiarą finansowanego zza granicy przemysłu nienawiści, który rozpowszechnia kłamstwa o rzekomym istnieniu w Polsce „stref wolnych od LGBT”. Nasi prawnicy występują w tej walce Dawida z Goliatem po stronie prawdy, zapewniając pomoc prawną szkalowanym samorządom, które przyjęły opracowaną przez naszych ekspertów Samorządową Kartę Praw Rodzin oraz własne uchwały sprzeciwiające się realizacji radykalnie ideologicznych postulatów ruchu LGBT.

 

Przeciwko autorom „Atlasu nienawiści” występujemy łącznie w siedmiu postępowaniach. W sprawach Powiatów: Łowickiego, Opoczyńskiego i Tatrzańskiego sądy uznały nasze roszczenia za uprawdopodobnione i nakazały umieszczenie na stronie „Atlasu” informacji o toczących się postępowaniach. Z kolei w sprawie Powiatu Tarnowskiego interwencja prawników Instytutu doprowadziła do wyłączenia ze sprawy sędziego. Wszystkie sprawy są wciąż w toku.

Nadal nie jest przesądzony los samorządów, które przyjęły uchwały wyrażające „sprzeciw wobec ideologii LGBT”. Z jednej strony, w styczniu 2022 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność takich uchwał podjętych przez Radę Powiatu Tarnowskiego i Radę Gminy Lipinki, a nasi prawnicy natychmiast przystąpili do pisania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z drugiej strony, jesteśmy wciąż dobrej myśli, bowiem wcześniej przyczyniliśmy się już do zwycięstwa przed NSA w podobnych sprawach uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Rady Gminy Szczytniki. Walka jest więc wyrównana, a ostateczne decyzje sądów dopiero nadejdą.

Za powielanie kłamstw o rzekomej dyskryminacji osób przejawiających skłonności homoseksualne przez Polskę pozywamy również europoseł Sylwię Spurek z partii Zielonych i poseł Małgorzatę Prokop-Paczkowską z Lewicy.

Gdy Komisja Europejska zagroziła pięciu polskim województwom, które podjęły prorodzinne uchwały, odebraniem środków z programu REACT-UE, eksperci Instytutu przygotowali opinię prawną, w której precyzyjnie wykazaliśmy, że przyjęte przez samorządy dokumenty nikogo nie dyskryminują. Opinię przekazaliśmy Komisji Europejskiej i polskim władzom.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u