Nadzwyczajne posiedzenie Rady JHA w Brukseli

Autor: MSWiA 2022-03-29 08:38:36

W poniedziałek (28 marca br.) w Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA). Spotkanie było poświęcone europejskiej koordynacji przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Polskę reprezentował Bartosz Grodecki, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Agresja militarna Rosji na Ukrainę doprowadziła do napływu milionów ludzi szukających schronienia w UE. Dyskusja podczas posiedzenia JHA skupiała się  w szczególności na poszukiwaniu możliwości wsparcia materialnego i finansowego dla państw członkowskich Unii Europejskiej znajdujących się bezpośrednio pod presją migracyjną. Uznano za konieczne skoordynowanie mechanizmu dalszych podróży obywateli Ukrainy w ramach UE. Ministrowie omówili również rolę platformy solidarności, jako narzędzia wspierającego wymianę informacji o uchodźcach oraz ofert dla nich formułowanych przez państwa członkowskie UE.

Podczas posiedzenia Rady, ministrowie rozmawiali (za pośrednictwem VTC) z ukraińskim ministrem spraw wewnętrznych Denisem Monastirskim na temat bieżącej sytuacji w Ukrainie.

W ramach posiedzenia Rady, wiceminister Bartosz Grodecki spotkał się z Ylvą Johansson – komisarz UE do spraw wewnętrznych oraz z ministrami spraw wewnętrznych Austrii, Niemiec oraz Szwajcarii. 

Kolejne, formalne posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych odbędzie się w Luksemburgu w dniach 9-10 czerwca 2022 r. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u