Gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Autor: Lubelski UW 2022-05-08 09:56:22

Bardzo źle się stało, że przedmiot retoryka zniknął z przestrzeni edukacyjnej, jako odrębny przedmiot. W Polsce pojawiło się określenie retoryka wymowy. Dotyczy to szczególnie osób publicznych. Jest to niezbędna umiejętność. Sztuka retoryki to połączenie umiejętności językowej i odpowiedniej konstrukcji merytorycznej wypowiedzi. Wracają niektóre przedmioty. Kto wie, czy niedobrym pomysłem byłoby, żeby był taki przedmiot? Coraz więcej zawodów związanych jest ze sztuką wypowiedzi – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas gali finałowej I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. Podczas spotkania, które odbyło się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II finaliści i laureaci odebrali dyplomy i nagrody.

Nadrzędnym celem Konkursu organizowanego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Organizatorem było Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Kuratorami Oświaty z całej Polski, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 
Finaliści i laureaci uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
 
Gratuluję Wam, że dobrnęliście do tego etapu, że chciało Wam się chcieć. Życzę sukcesów, a później praktycznego wykorzystania tych umiejętności. Przyjmijcie to jako dar – te umiejętności, które zdobyliście w postępowaniach konkursowych – mówił do wyróżnionych wojewoda lubelski.
 
Elementami gali były: prezentacja przemówień uczestników konkursu, zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta w Lublinie i koncert muzyki klasycznej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u