XX Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych

Autor: Podlaski UW 2022-05-08 10:00:21

W Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych ulicami Białegostoku po raz 20. przeszedł Marsz Godności organizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "Aktywni". Uczestniczyły w nim osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie, uczniowie szkół integracyjnych i przedstawiciele organizacji działających na rzecz tego środowiska. W wydarzeniu wziął również udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

To 20-letnia tradycja, która ma służyć przede wszystkim integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami i organizacji działających na ich rzecz, ale też przypominać o problemach, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Po przerwie spowodowanej pandemią, Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych znów przeszedł ulicą Lipową w Białymstoku, by wszyscy uczestnicy mogli spotkać się na Rynku Kościuszki na festynie integracyjnym.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podkreślił, że państwo wspiera różnymi programami działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ale że instytucje publiczne również mają zadania do wypełnienia, które polegają na rozwijaniu form wsparcia, żeby zapewnić tym osobom jak najlepsze warunki do funkcjonowania w społeczeństwie.

Jednym z przykładów są środowiskowe domy samopomocy, które są przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie w województwie podlaskim działają 24 tego typu placówki - 6 powiatowych i 18 gminnych, które oferują łącznie 924 miejsca. Utrzymywane są z budżetu wojewody, w tym roku (do maja 2022) to koszt ponad 9,2 mln zł.

Z budżetu wojewody finansowany jest również pobyt ponad 630 osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy społecznej w regionie. Na potrzeby osób z niepełnosprawnościami utworzony został państwowy Fundusz Solidarnościowy. Z jego budżetu finansowane są takie programy, jak: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Opieka wytchnieniowa oraz Centra opiekuńczo-mieszkalne.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u