Dotacje dla organizacji pozarządowych

Autor: Zachodniopomorski UW 2022-05-30 09:00:49

Blisko 300 tys. zł. z budżetu wojewody na dofinansowanie organizacji pozarządowych pomagających osobom dotkniętym bezdomnością, wspierających rodziny w trudnej sytuacji, przekazujących żywność potrzebującym, propagujących zachowania prozdrowotne w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Wojewoda Zbigniew Bogucki podpisał umowy z 10 organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na wsparcie działań na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

- Działania prowadzone przez NGO bezpośrednio trafiają do drugiego człowieka. Wszystko to ma ogromne znaczenie, ponieważ służy osobom najbardziej potrzebującym – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u