30-lecie działalności Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków

Autor: Lubelski UW 2022-06-06 09:06:48

Stowarzyszenie Środowiska Borowiczan-Sybiraków zrzeszające byłych żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz i Swierdłowska obchodzi 30-lecie działalności. Z tej okazji we współpracy z lubelskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowało uroczystość poświęconą pamięci Borowiczan. W spotkaniu uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Trauma w przypadku Polaków trwała od początku XVIII w. – kiedy znalazła się pod protektoratem Rosji. To, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie to jest nawiązanie do zachowań charakterystycznych nie tylko dla metod sowieckich, ale i tych wcześniejszych. To jest kontynuacja. Oni nigdy tych metod się nie pozbyli. Sposób napaści na Ukrainę i to, co się teraz tam dzieje są przypomnieniem prawdziwego oblicza tego kraju. Dlatego niezmiernie wielką wartością jest to, co robi Stowarzyszenie Środowiska Borowiczan-Sybiraków, które przypomina tamten tragiczny czas – podkreślał wojewoda lubelski.
 
Głównymi celami działalności Stowarzyszenia są upamiętnianie losów i martyrologii żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego poprzez budowę pomników i innych znaków pamięci, organizowanie uroczystości patriotycznych, upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej obozów NKWD, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej i akademickiej, poprzez wydawnictwa książkowe, organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń, współpraca z organizacjami kombatanckimi i innymi o podobnych celach działania, szkołami, uczelniami, organizacjami studenckimi i młodzieżowymi.
 
- Życzę, byście nigdy nie doświadczyli uczucia bezsensowności swojej aktywności. Byście mieli poczucie misji nie tylko tej, związanej z osobistą traumą i emocjami, ale tej, która przekłada się na to, jakim krajem dziś, jutro i po wielu latach będzie Polska – dodał wojewoda lubelski.
 
Symbolicznym podziękowaniem za dotychczasową działalność z życzeniami dalszych sukcesów było przekazanie dla Stowarzyszenia Dyplomu Uznania Wojewody Lubelskiego z Medalem. Wojewoda podziękował m.in. za kultywowanie pamięci i przekazywanie prawdy historycznej o losach żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, upamiętnienie losów żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych na terenie Polski poprzez budowę pomników i tablic pamiątkowych, dobrą współpracę z organizacjami patriotycznymi, uczenie młodego pokolenia szacunku do Polski.
 
Z kolei Lech Sprawka otrzymał od Stowarzyszenia Odznakę Honorową.
 
Główna część uroczystości odbyła się w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Rozpoczęły ją wprowadzenie sztandaru Borowiczan-Sybiraków i odśpiewanie hymnu państwowego i hymnu Sybiraków. Przybyłych gości powitał dyrektor IPN Odział Lublin dr Robert Derewenda. Podczas spotkania została omówiona działalność Stowarzyszenia. Miejsca przetrzymywania aresztowanych żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich i rys łagru w Borowiczach przedstawił dr Leszek Czarnecki.
 
Część oficjalną poprzedziły zapalenie zniczy pod Dębami Pamięci, przy Szkole Podstawowej nr 1 im ks. Szymona Konarskiego i przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru oraz msza św. w intencji zmarłych i żyjących więźniów łagrów NKWD oraz ich rodzin w kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej.

***
 
Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków jest kontynuatorem działalności Związku Sybiraków-Środowisko Borowiczan, ukształtowanej w latach 1995-2011, nawiązującej do ideowych przesłanek Związku Sybiraków. Stowarzyszenie kieruje się przesłaniem „Dla Pamięci-Ku Przestrodze”, przyjętym na Międzynarodowym Seminarium Represjonowanych Więźniów-żołnierzy Armii Krajowej w dniach 3-6 sierpnia 1993 r. w mieście Borowicze.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u