Wizyta przedstawicieli Czarnogóry

Autor: Pomorski UW 2022-06-13 09:04:34

Poznanie najlepszych rozwiązań dotyczących prowadzenia kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach na terenie RP to główny cel wizyty przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji Kapitałowych Czarnogóry. Spotkanie z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem i specjalistami z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku odbyło się w PUW w Gdańsku. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu TAIEX (Instrument Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji). 

Wizyta studyjna planowana była na przełomie 2019 i 2020 roku ale plany pokrzyżowała pandemia COVID-19.  WITD w Gdańsku chce przedstawić Czarnogórcom m.in. użycie podczas kontroli drogowych anten DSRC, których zakup sfinansowano z budżetu wojewody. Przypomnijmy, że pomorska ITD., od listopada 2021 roku,  jako pierwsza w Polsce i trzecia w Europie dysponuje anteną DSRC (Dedicated Short-Range Communication). To łączność bezprzewodowa krótkiego zasięgu. Dzięki niej służby kontrolne mogą odczytywać informacje z tachografów zainstalowanych w przejeżdżających pojazdach. Uzyskane w ten sposób dane służą wstępnej selekcji pojazdów.

Dwa uzupełaniające się programy - Twinning i TAIEX, służące przygotowaniu administracji publicznej przyszłych członków UE do funkcjonowania we wspólnocie, Komisja Europejska utworzyła pod koniec lat 90-tych. Czarnogóra ma status kandydata do UE 0d 2010 roku. TAIEX to przede wszystkim  pomoc techniczna i wymiana informacji. Wspiera administrację publiczną w zakresie zbliżania, stosowania i egzekwowania prawodawstwa UE, a także ułatwia dzielenie się najlepszymi rozwiązaniami unijnymi.

W ostatnich latach TAIEX zorganizował kilka misji eksperckich dotyczących tachografów. Pomogło to Czarnogórze  to w stworzeniu dobrego prawa, które jest zharmonizowane z prawodawstwem UE. W ramach TAIEX, co roku polscy eksperci realizują około 100 mini-projektów. Główne obszary tematyczne, w których realizowane były dotychczas polskie projekty to: rolnictwo, audyt finansów publicznych, reformy instytucji egzekwujących przestrzeganie prawa, transport, integracja europejska oraz reformy edukacji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u