Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy

Autor: MSWiA 2022-06-24 09:16:13

W czwartek, 23 czerwca br. odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli wiceminister Paweł Szefernaker, pełnomocnik rządu ds. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz minister-członek Rady Ministrów Agnieszka Ścigaj. Głównym tematem były działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Podczas konferencji wiceminister Paweł Szefernaker poinformował, że projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy został dziś przyjęty przez Sejm i trafi teraz do podpisu prezydenta. Wiceszef MSWiA przedstawił plany dotyczące dalszego wsparcia dla uchodźców oraz aktualne dane związane z obecnością obywateli Ukrainy w Polsce. 

Świadczenie 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie

Sekretarz stanu w MSWiA odniósł się pojawiających się w mediach do nieprawdziwych informacji jakoby z końcem czerwca miało przestać przysługiwać świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom.

Rząd nie przestaje wspierać rodzin, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. Świadczenie za pomoc przysługuje przez 120 dni. Wydłużenie okresu wypłaty świadczeń będzie możliwe w przypadku pomocy osobom, które mają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, seniorom, kobietom w ciąży, osobom wychowującym dzieci do 12. miesiąca życia oraz tym, którzy samotnie sprawują opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci

– podkreślił wiceminister. 

Podczas swojego wystąpienia pełnomocnik rządu ds. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy po raz kolejny podziękował za zaangażowanie wszystkim osobom, które wspierają Ukraińców przybywających do Polski. 

Mijają kolejne tygodnie agresji Rosji na Ukrainę. Polacy pomagają tym, którzy tej pomocy potrzebują. Trzeba podziękować wszystkim naszym rodakom, którzy wspierają i poświęcają swój czas, tym którzy uciekają przed bombami spadającymi na ich domy

– powiedział wiceminister Paweł Szefernaker.

Działania systemowe na rzecz uchodźców z Ukrainy 

Wiceszef MSWiA przypomniał, że trwa już czwarty miesiąc wojny i czwarty miesiąc wspierania uchodźców. 

W związku z tym nasze państwo przechodzi z etapu pomocy humanitarnej do etapu pomocy systemowej. Projekt ustawy, który przygotowaliśmy wspólnie z samorządami zawiera rozwiązania dotyczące m.in. nauki języka polskiego czy prowadzenia klubików dla dzieci z Ukrainy. W następnych dniach ustawa zostanie przedłożona do podpisu prezydenta i z początkiem lipca rozwiązania te będą mogły wejść w życie

– zapowiedział wiceminister. 

W konferencji uczestniczyła także nowo powołana minister-członek Rady Ministrów Agnieszka Ścigaj. Podczas swojego wystąpienia omówiła główne zadania, którymi będzie się zajmowała w rządzie, związane z pomocą na rzecz Ukraińców.

Część obywateli, która do nas przyjechała być może zostanie z nami na dłużej. Stąd też moja obecność i rozmowa z rządem o przygotowaniu określonej strategii

– podkreśliła minister Agnieszka Ścigaj.

Ważne, żeby rodziny ukraińskie znalazły miejsce również w mniejszych miejscowościach. Jest w naszych gościach potężny potencjał. Większość z nich nie przyjeżdża tutaj po wsparcie socjalne. Na początku było ono konieczne, ale oni chcą pracować, chcą razem z nami budować naszą gospodarkę, ale też dbać o siebie i o swoje rodziny

– powiedziała.

Minister Agnieszka Ścigaj odniosła się do działań, które są realizowane i będą kontynuowane w związku z pomocą na rzecz uchodźców.

Przygotowywany jest projekt strategii międzyresortowej, obejmującej wiele sfer życia. Chcemy, aby nasi goście z Ukrainy razem z nami tworzyli społeczności lokalne, aby włączyli się m.in. w naszą gospodarkę

– zaznaczyła minister-członek Rady Ministrów.

Prawie 1,2 mln uchodźców z Ukrainy z numerem PESEL 

W trakcie konferencji wiceminister Paweł Szefernaker przedstawił aktualne dane dotyczące uchodźców z Ukrainy.

Pośród blisko 1,2 mln obywateli Ukrainy, którym nadano PESEL, ponad 500 tys. jest w wieku produkcyjnym. Dodatkowo obserwujemy zwiększającą się liczbę logowań ukraińskich kart SIM, obecnie jest ich około 1,3 mln

– powiedział.   

Poinformował również, że ponad połowa uchodźców w wieku produkcyjnym podjęła już pracę i liczba ta będzie wzrastać. To efekt m.in. rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy oraz zapotrzebowaniu na pracowników w ramach prac sezonowych. 

Przez pierwsze cztery miesiące legalnie podjęło pracę w Polsce ponad 250 tysięcy osób z Ukrainy. Już dziś ponad 50 proc. uchodźców, którzy są w wieku produkcyjnym, podjęło w Polsce pracę

– podkreślił wiceminister.

Od 10 maja mamy znaczący spadek liczby osób przyjeżdżających, a wzrost osób wyjeżdżających. Mamy tendencję, że więcej osób, które są uchodźcami wojennymi wyjeżdża z naszego kraju niż do niego przyjeżdża

– dodał.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u