Konferencja ministerialna Forum Salzburg

Autor: MSWiA 2022-06-29 09:24:15

We wtorek, 28 czerwca br. wiceminister Bartosz Grodecki przewodniczył obradom wideokonferencji ministerialnej Forum Salzburg. Spotkanie było poświęcone m.in. zagadnieniom instrumentalizacji migracji, intensyfikacji współpracy w dziedzinie readmisji oraz wyzwaniom, jakie pociągnęła za sobą wojna w Ukrainie.

Wideokonferencję zorganizowała Polska, która w pierwszym półroczu 2022 r. sprawuje prezydencję w Forum Salzburg. Od lipca przewodnictwo przejmie Rumunia. 

Forum Salzburg to nieformalna inicjatywa, skupiająca ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej, która została zainicjowana podpisaniem w lipcu 2001 r. w Salzburgu Deklaracji Partnerstwa w zakresie Bezpieczeństwa, tzw. Deklaracji Salzburskiej. Poprzez ten dokument wyrażono wolę polityczną w zakresie budowy wspólnej Europy w oparciu o nową formułę bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli Europy, a także nadania specjalnego znaczenia regionowi Europy Środkowej. 

Państwami członkowskimi Forum Salzburg są obecnie: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia. Od 2007 r. do grona Grupy Przyjaciół Forum Salzburg należą ponadto kraje Bałkanów Zachodnich oraz Mołdawia.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u