Inauguracja Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego

Autor: wrotapodlasia.pl 2022-07-05 09:10:44

To gremium opiniodawczo-doradcze w kwestii wykorzystania funduszy unijnych. W jego skład wchodzi czternaście podlaskich miast, a ich partnerem jest samorząd województwa podlaskiego. Pierwsze posiedzenie Forum – z udziałem Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i marszałka Artura Kosickiego – odbyło się w poniedziałek, 4 lipca, w urzędzie marszałkowskim.

Dziękuję serdecznie za tę inicjatywę. To wyraz chęci podejmowania działań, dzięki którym jakość życia mieszkańców będzie się znacznie poprawiać – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

 

– Chcieliśmy poprzez powołanie tego gremium stworzyć pole do dyskusji o problemach, z którymi te miasta borykają się, do wymiany doświadczeń, współpracy i tym samym wypracowywania dobrych pomysłów. To pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie środków europejskich z rozpoczynającej się perspektywy, w której nasze województwo będzie miało blisko 1,3 mld euro – mówił Artur Kosicki.

 

 

 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/wiadomosci/konferencje/inauguracja-forum-ambitnych-miast-wojewodztwa-podlaskiego.html

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u