Otwarcie drogi gminnej w miejscowości Strugi Krzywickie w Gminie Siennica

Autor: Mazowiecki UW 2022-08-23 09:33:00

19 sierpnia br. Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski na zaproszenie Wójta Gminy Siennica Stanisława Duszczyka oraz Sołtysa wsi Strugi Krzywickie Janiny Malinowskiej wziął udział w uroczystym otwarciu drogi sfinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Droga gminna Krzywica znajdująca się we wsi Strugi Krzywickie została wybudowana z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa drogi składa się z 2 etapów przebudowy. Pierwszy etap polegał na przebudowie odcinka drogi o długości 670 mb, natomiast drugi etap to przebudowa drogi o długości 747 mb. Modernizacja drogi składała się z wykonania jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zostały również wykonane obustronne pobocza z kruszywa łamanego. Całkowita wartość projektu pierwszego etapu przebudowy drogi wyniosła 574 513,95 zł natomiast kwota dofinansowania ze środków RFRD wynosiła 402 159,76 zł. Przy drugim etapie przebudowy drogi całkowita wartość projektu wyniosła 834 652,43 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków RFRD wyniosła 667 721,94 zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u