VII Miechowskie Dni Jerozolimy

Autor: Małopolski UW 2022-09-13 09:06:44

Modlitwa w intencji Ziemi Świętej, kwesta charytatywna na rzecz sierocińców, prelekcje naukowe i występy muzyczne. W ten weekend odbyły się VII Miechowskie Dni Jerozolimy. Do gospodarzy wydarzenia, gości i pielgrzymów list skierował premier Mateusz Morawiecki. Słowa szefa rządu odczytał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Miechów – z kompleksem budowli klasztornych, będących znakiem kilkusetletniej obecności w tym mieście bożogrobców – jest jednym z bezcennych miejsc na historycznej mapie Polski. Tutaj od połowy XII wieku biło jedno ze źródeł polskiej tożsamości, połączonej ściśle z uniwersalnym przesłaniem chrześcijaństwa. Symbolem Miechowa – Polskiej Jerozolimy – od wieków pozostaje miejscowe sanktuarium z najwierniejszą, jedyną w Europie kaplicą Grobu Bożego – replika Grobu Pańskiego w Jerozolimie. To budujące, że parafia miechowska wraz ze Zwierzchnictwem w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego i władzami samorządowymi z oddaniem pielęgnują dziedzictwo bożogrobców, przywracając je współczesnym mieszkańcom miasta, regionu i całego kraju – napisał premier Mateusz Morawiecki.

– Odbywające się po raz siódmy Miechowskie Dni Jerozolimy dowodzą, że duchowa spuścizna Zgromadzenia Zakonnych Stróżów Grobu Chrystusowego, jako jeden ze znaków wkładu Polaków w dzisiejszy obraz chrześcijaństwa, jest na miechowskiej ziemi stale odnawiana, dlatego nieustannie obecna. Ta szlachetna tradycja pozwala na szczególny ogląd współczesności – w długiej perspektywie historycznej, a zarazem perspektywie głęboko duchowej. Jej spadkobiercom i strażnikom życzę wytrwałości i niegasnącego zapału w jej pielęgnowaniu i dumnym przekazywaniu kolejnym pokoleniom. Gospodarzom wydarzenia, dostojnym gościom, rzeszom pielgrzymów i uczestnikom Miechowskich Dni Jerozolimy przekazuję słowa pozdrowień i wyrazy uznania. Wierzę, że przesłanie płynące dziś z tego miasta będzie służyło lokalnej społeczności, nam wszystkim i naszej Ojczyźnie – dodał w liście premier.
 

„Polska Jerozolima”

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita uczestniczył w mszy świętej pontyfikalnej pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolity warszawskiego i Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa w Polsce OESSH oraz procesji do kaplicy Grobu Bożego, gdzie obył się uroczysty ingres do Bazyliki Grobu Bożego. Wcześniej – w ramach VII Miechowskich Dni Jerozolimy –  wziął udział w koncercie artystów Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie.
 
Dni Jerozolimy były okazją do promocji ziemi miechowskiej. Uczestnicy wydarzenia poznali historię „Polskiej Jerozolimy” i dowiedzieli się, jak ogromne znaczenie dla polskiej i europejskiej kultury ma dziedzictwo bożogrobców. Siódmej edycji towarzyszył Festyn Średniowieczny z warsztatami rzemiosł z epoki i pokazami rycerskimi oraz tradycyjna kwesta charytatywna na rzecz sierocińców w Ziemi Świętej. Ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursu szkolnego pn. „Związki Ziemi Miechowskiej z Jerozolimą – Miechów Polska Jerozolima”.
 

O bazylice

W Miechowie, położonym niedaleko Krakowa, znajduje się bazylika pod wezwaniem Grobu Bożego wraz z kopią Grobu Pańskiego w Jerozolimie (z początku XVI w.), która była przez wieli celem wiernych pragnących oddać cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu. Obok tej bazyliki wybudowano klasztor, w którym od 1163 roku, przez ponad 650 lat, znajdowała się główna siedziba Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Od 2010 roku, w tym miejscu, mają swoją siedzibę – centrum duchowe i historyczne członkowie Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, założonego wraz z Zakonem kanoników Bożogrobców w 1099 roku przy bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie po zakończeniu I krucjaty.


Źródło informacji historycznych: http://www.bazylikamiechow.pl/
Więcej o VII Miechowskich Dniach Jerozolimy: https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/VII-Miechowskie-Dni-Jerozolimy/

© 2018 Super-Polska.pl stat4u