Łączy nas Polska

Autor: Małopolski UW 2022-09-27 09:16:56

Wykonują różne zawody, reprezentują różne środowiska, zamieszkują różne kraje Europy. Ale łączy ich Polska - przywiązanie do kraju i troska o jego dobro. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się z działaczami polonijnymi, którzy odwiedzili Kraków w ramach projektu Senat Polonii Europy. Jest on finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą.
 

To 20 mieszkańców Norwegii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Ukrainy, Irlandii, Słowacji i Malty.  Biorąc udział w II edycji Senatu Polonii Europy, zwiedzają ważne z punktu widzenia polskiej historii i kultury miejsca oraz instytucje. Odbywają liczne spotkania z osobami tworzącymi polską politykę zagraniczną i polonijną. Podczas 7-dniowego cyklu szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i paneli dyskusyjnych wymieniają się doświadczeniami i inspirują do zapoczątkowania nowych wspólnych projektów.

– Rządowi Prawa i Sprawiedliwości zależy na tym, by przedstawiciele Polonii mieli żywy i realny kontakt z tym, co polskie. Są Państwo swoistymi ambasadorami naszego dziedzictwa narodowego. Promujecie Rzeczpospolitą na arenie międzynarodowej, rozpowszechniając wiedzę o naszej tradycji i kulturze. Potencjał, jaki wykazują Państwo w szerokim spektrum swojej działalności, jest wykorzystywany z myślą o naszej najwyższej wartości, jaką jest dobro Polski. Dziękuję za odwiedziny w naszej pięknej Małopolsce i zapraszam do kolejnych wizyt – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.  

– Małopolska jest najważniejszym regionem dla polskiej państwowości, a Kraków jest najbardziej rozpoznawalnym polskim miastem w Europie. Jesteśmy zaszczyceni, że nasz projekt zaczynamy od spotkania z wojewodą małopolskim. W działalności polonijnej bardzo ważny jest bezpośredni kontakt z władzami w naszej ojczyźnie - czy to na szczeblu regionalnym, czy centralnym. Cieszę się, że zyskaliśmy przyjaciela w osobie Pana Wojewody. Nasza Polonia widzi dzisiaj przykład Polski otwartej, zaangażowanej i gotowej do działania – dodaje Patryk Panasiuk, prezes Fundacji Hagia Marina prowadzącej projekt.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u