Kolejne spotkanie ministra Mariusza Kamińskiego i Swiatłany Cichanouskiej

Autor: MSWiA 2022-10-06 08:43:00

W poniedziałek, 3 października br. minister Mariusz Kamiński spotkał się ze Swiatłaną Cichanouską, liderką demokratycznej opozycji na Białorusi. W rozmowie uczestniczyli również wiceminister Bartosz Grodecki oraz Artur Michalski, ambasador RP w Republice Białorusi

Było to już kolejne spotkanie szefa MSWiA z liderką białoruskiej demokratycznej opozycji. Minister Mariusz Kamiński podczas rozmowy zapewnił, że Polska nieustannie popiera i docenia działalność białoruskiej opozycji, w tym w szczególności powołanego w sierpniu 2022 r. tymczasowego gabinetu pod kierownictwem Swiatłany Cichanouskiej.

Strona polska poinformowała także o zmianach w polskim prawodawstwie wprowadzonych po konsultacjach z przedstawicielami białoruskiej opozycji. Postulat ten pojawił się podczas poprzedniego spotkania. Rozmawiano także o bieżącej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa Polski oraz Białorusi, związanej z agresją Rosji na Ukrainę.

W składzie białoruskiej delegacji oprócz Swiatłany Cichanouskiej znaleźli się również Walery Kawaleuski, pełnomocnik gabinetu ds. zagranicznych oraz Paweł Łatuszka, pełnomocnik gabinetu ds. przekazywania władzy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u