Bezpieczeństwo przede wszystkim. Pierwsi kierowcy przejechali tunelem na Zakopiance

Autor: Małopolski UW 2022-11-14 08:55:56

Odcinek drogi ekspresowej S7 Skomielna Biała-Naprawa został otwarty. Pierwsi kierowcy przyjechali tunelem pod górą Luboń Mały, któremu zostało nadane imię śp. Marii i Lecha Kaczyńskich. W uroczystości uczestniczyli: prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy, posłowie: Anna Paluch, Jan Hamerski, Władysław Kurowski, Rafał Bochenek, Marek Polak, Jan Duda, posłanka do Parlamentu Europejskiego Beata Szydło, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

To epokowa zmiana. Dzięki tunelowi w ciągu Zakopianki na S7, a także dzięki budowie nowoczesnej i wygodnej drogi Rdzawka - Nowy Targ, każdy mieszkaniec Warszawy, Gdańska, Krakowa - kierowcy i pasażerowie, będą mogli bezpiecznie i komfortowo udać się w na wypoczynek w polskich górach, czy też na południu Europy. To nie ostatnia inwestycja w Małopolsce – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Podczas realizacji każdego etapu powstawania S7 Skomielna Biała-Naprawa najważniejsze było bezpieczeństwo. Oddany dzisiaj do użytku odcinek to inwestycja, która powstała z myślą o kierowcach. Jej kluczowym elementem jest tunel pod Luboniem Małym. Obiekt jest wyposażony w systemy wentylacji, monitoringu i komunikacji radiowej. Posiada instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz szereg zautomatyzowanych systemów mających zapewnić jego użytkownikom bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Systemy zostały skrupulatnie sprawdzone – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Łączny koszt budowy drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka-Zdrój wynosi 2 547 601 820,15 zł, z czego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 1 299 635 604,11 zł.
 

Ćwiczenia gwarantem bezpieczeństwa

8 listopada 2022 roku 160 strażaków, 26 pojazdów specjalistycznych Straży Pożarnej, siły i środki ratownictwa medycznego, w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego i Policji wzięło udział w ćwiczeniach taktyczno-bojowych pod nazwą „TUNEL S7”. 

Ćwiczenia praktyczne miały pokazać, jak w sytuacji kryzysowej współpracują służby.

– Kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa tunelu na trasie S7 są obecnie dla mnie jednym z priorytetowych zadań związanych z rozwojem małopolskiej infrastruktury drogowej. Dlatego też 26 października powołałem Zespół ds. zapewnienia bezpieczeństwa tuneli zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. Przewodniczącym tego zespołu jest dyrektor generalny MUW w Krakowie, a w jego skład wchodzą dyrektorzy wydziałów MUW oraz przedstawiciele służb i instytucji PSP, Policji, GDDKiA, INB, ITD oraz LPR. Musimy być gotowi, aby w razie zdarzenia noszącego znamiona katastrofy w ruchu lądowym potrafić odpowiednio zareagować. Prace i analizy Zespołu oraz ćwiczenia są właśnie po to – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
 

Ponad 2 km pod ziemią

Obiekt inżynierski wydrążony pod górą Luboń Mały to dwukomorowy tunel o długości 2,06 km. Każda z naw posiada dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości oraz 3-metrowy pas awaryjny, a wysokość skrajni wynosi 4,7 m. 

Komory połączone są 10 przejściami ewakuacyjnymi o szerokości 1,2 m rozmieszczonymi co 172,5 m oraz jednym przejazdem awaryjnym przeznaczonym dla służb ratunkowych. Szerokość i wysokość użytkowa tego przejazdu wynosi kolejno 3,5 i 3,3 m. Przejścia ewakuacyjne z wentylacją różnicową oddzielone są od tunelu drzwiami o klasie EI120, co oznacza, że zapewniają one 120 minut odporności ogniowej.

Naprzemiennie co 86,25 m rozmieszczone są punkty alarmowe wyposażone w gaśnice, koce gaśnicze, ręczny ostrzegacz pożarowy oraz telefon alarmowy. Na wewnętrznych ścianach tunelu co ok. 172,5 m zabudowane zostały wnęki hydrantowe, zaopatrzone w hydrant nadziemny o średnicy nominalnej DN 100 oraz w zawór odcinający. Hydranty te zlokalizowane są naprzeciwko każdej zewnętrznej niszy sygnalizacyjno-alarmowej. 

 
3156 źródeł światła

Bardzo ważnym elementem wyposażenia tunelu jest oświetlenie, które wykonano w technologii LED. Oprawy oświetlenia wjazdowego dostosowują się automatycznie do natężenia oświetlenia słonecznego na zewnątrz tunelu. Dzięki temu kierowca nie doznaje szoku spowodowanego nagłą zmianą natężenia światła, a jego wzrok stopniowo przyzwyczaja się do oświetlenia panującego w tunelu. Dodatkowo każda z naw dysponuje oświetleniem przejazdowym, antypanicznym, awaryjnym i ewakuacyjnym (stale podświetlony „ludzik” wskazujący kierunek do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego) i orientacyjno-krawężnikowym. Tunel wyposażony jest także w oświetlenie kanału świeżego powietrza oraz nisz elektrotechnicznych. W sumie obiekt ten posiada 3156 źródeł światła.
 

Odporność na ogień

Konstrukcja tunelu posiada wysoką klasę odporności ogniowej. Podobnie jest w przypadku pomieszczeń technicznych, w których znajdują się urządzenia zasilające oraz te, które są niezbędne podczas ewentualnego pożaru.

Z kolei nisze alarmowo-sygnalizacyjne, ze względu na hałas utrudniający rozmowę z operatorem, zostały wydzielone od jezdni przeszklonymi, niepalnymi elementami. W sytuacji zagrożenia, podróżujący zostaną ewakuowani do nawy nieobjętej pożarem i wyprowadzeni na zewnątrz przez portal.

Na wypadek pożaru, w tunelu zainstalowane są cztery komplety centrali pożarowych, które umożliwiają kontrolę pracy urządzeń w systemie sygnalizacji pożarowej. Zapewniona jest również łączność alarmowa i system ostrzegania pożarowego poprzez 119 ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 239 sztuk czujników dymu oraz cztery komplety czujek liniowych ciepła (czyli przewodów zamocowanych na całej długość obydwu naw tunelu). W przejściach poprzecznych, w budynkach technicznych (dwie dyspozytornie i Centrum Zarządzania Tunelem zlokalizowane na węźle Skomielna), znajdują się głośniki tunelowe oraz głośniki tubowe emitujące ostrzeżenia i polecenia w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowych. Tunel wyposażony jest również w interkomy: SOS, serwisowe oraz dozoru. Dodatkowo, przed wjazdem do tunelu - zarówno od strony północnej jak i południowej - znajdują się kioski SOS.
 

Wentylacja i monitoring

W celu zapewnienia wydajnej wentylacji tunelu zamontowano wentylatory strumieniowe rewersyjne oraz wentylatory kurtyn powietrznych. Oba rodzaje wentylatorów zostały wykonane ze stali nierdzewnej o wytrzymałości ogniowej 400 stopni/120 min. Dodatkowo tunel posiada cztery wentylatory napowietrzające o wydajności 75 m3/s każdy oraz układy różnicujące ciśnienie w przejściach awaryjnych pomiędzy tunelami. System różnicowania ciśnień (czyli inaczej system zapobiegania zadymieniu) zmienia ciśnienie obszaru, w którym pojawił się pożar, od przestrzeni wolnej od dymu.

Na system monitoringu wizyjnego składają się kamery obrotowe, stałopozycyjne oraz kamery wideodetekcji (dualne). Te ostatnie, rejestrują detekcję dwutorowo (poprzez dwa obiektywy): obrazu widzialnego i obrazu termowizyjnego. Pozwala to na szybsze wykrywanie zdarzeń, nawet kiedy nawa wypełniona jest dymem.
 

Dyspozytorzy stale na łączach

Inwestycję tunelową uzupełniają dwa budynki techniczne, dwa budynki dyspozytorni i Centrum Zarządzania Tunelem zlokalizowane na węźle Skomielna. Centrum pracować będzie całodobowo, mając do dyspozycji m.in. ścianę wizyjną, która pozwala na stały monitoring, centralę PPOŻ, stację operatorską łączności alarmowej oraz stacje mikrofonowe DCS (Digital Communication System), w tym też stacje dla straży pożarnej. Dyspozytorzy Centrum będą mieć również dostęp do paneli sterowania wentylacją w trybie pożarowym, rozdzielni zasilania dyspozytorni czy też zasilacza napięcia bezprzewodowego.

Co więcej, tunel posiada również podwójne zabezpieczenie zasilania, zarówno z zewnętrznych linii energetycznych, jaki i awaryjnych agregatów prądotwórczych. Oznacza to, że w przypadku braku zasilania z zewnątrz, dostawę energii zapewniają automatycznie załączające się agregaty prądotwórcze. Dodatkowo każde z tych źródeł zasilania zostało zdublowane.
 

Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich

Nowo wybudowany podziemny obiekt prawie w całości znajduje się na terenie gminy Jordanów. Decyzją Rady Gminy patronami tunelu zostali Śp. Maria i Lech Kaczyńscy. Pobliskiej estakadzie na węźle drogowym Skomielna nadane zostało natomiast imię generała Stanisława Maczka.

– Wielkie inwestycje drogowe, takie jak tutaj w Małopolsce, realizowane przez obecny rząd, to świadectwo determinacji, aby Polacy mogli korzystać z nowoczesnych i bezpiecznych dróg. Śp. Prezydent Lech Kaczyński troszczył się o Rzeczpospolitą, zawsze miał na względzie dobro Polski, a teraz on i jego żona Maria zostaną godnie upamiętnieni – mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński.
 

Źródło: GDDKiA

© 2018 Super-Polska.pl stat4u