Promocja oficerska w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Autor: MSWiA 2023-04-22 09:04:53

Uroczystość z udziałem wiceministra Błażeja Pobożego

W piątek, 21 kwietnia br. wiceminister Błażej Poboży wziął udział w uroczystej promocji mianowania absolwentów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji. W wydarzeniu uczestniczyli także wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz nadinsp. Iwona Klonowska, komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Podczas dzisiejszej uroczystości na stopień podkomisarza Policji zostało mianowanych 531 osób.

Na zdjęciu widać m.in. wiceministra Błażeja Pobożego i promowanych policjantów na pierwszy stopień oficerski.

Dziś dołączyliście do elitarnego grona korpusu oficerów polskiej Policji. To na Was spoczywać będzie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polaków. Wierzę, że będziecie wzorem dla kolejnych pokoleń, które także wstąpią w szeregi największej formacji podległej naszemu resortowi

– powiedział wiceminister Błażej Poboży, zwracając się do promowanych oficerów. 

Podczas uroczystości wiceminister podziękował za zaangażowanie kadrze naukowej uczelni i pogratulował dzisiejszych awansów na stopień podkomisarza Policji. 

Promocja oficerska to doskonała okazja, aby w szczególny sposób podziękować kadrze naukowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na czele z Panią komendant-rektor. Dziękuję za ten ogromny wysiłek włożony w proces edukacyjny, którego zwieńczeniem jest dzisiejsza piękna uroczystość 

– podkreślił Podsekretarz stanu w MSWiA.

W swoim przemówieniu wiceminister Błażej Poboży nawiązał również do zmiany nazwy uczelni na Akademię Policji w Szczytnie.

Projekt ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest już na etapie prac parlamentarnych. To nie tylko zmiana nazwy, ale też zwiększenie prestiżu i wzrost znaczenia tej uczelni. Podniesienie statusu szkoły wyższej do rangi uczelni akademickiej możliwe było dzięki wynikom ewaluacji jakości kształcenia szkoły

– mówił.

Podczas wystąpienia wiceszef MSWiA odniósł się również do programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025. Podkreślił, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa są priorytetem resortu. W ramach programu na modernizację służb podległych ministerstwu przeznaczono 10 mld zł. Największa część tych środków, blisko 6,5 mld zł, trafi do polskiej Policji, największej formacji podległej MSWiA.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną policyjną uczelnią wyższą w Polsce, w której kształcą się przyszli oficerowi. 
Policyjny kurs oficerski kończy się mianowaniem na stopień podkomisarza. Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny. Policjanci pogłębiają swoją wiedzę w zakresie m.in. prawa, psychologii, cyberprzestępczości. Szkolenie kończy się obowiązkowym egzaminem. Zdobyta w czasie kursu specjalistyczna wiedza umożliwia wykonywanie zadań zawodowych na wyższym poziomie, a także pozwala na objęcie stanowisk kierowniczych.

Zmiana nazwy uczelni na Akademię Policji w Szczytnie

Z początkiem 2022 roku Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie złożyła wniosek do MSWiA dotyczący zmiany nazwy uczelni na Akademię Policji w Szczytnie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W efekcie przygotowano projekt ustawy zmieniającej dotychczasowy stan prawny. Ustawa jest obecnie procedowana w parlamencie.

Zmiana nazwy jest efektem ewaluacji jakości działalności naukowej. WSPol otrzymała kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz B+ w dyscyplinie nauki prawne.
 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u